Asiakasmaksuohjekirja

Etelä-Pohjanmaa valtionavustushankkeiden strateginen ohjausryhmä päätti (21.1.2021) edistää asiakasmaksujen ja niiden kriteerien yhtenäistämistä alueella. Asian edistämiseksi koottiin työryhmä, valmisteleva työ etenee vaiheittain. Valmistelutyössä on nojattu asiakasmaksuja ohjaaviin lakeihin, hallituksen esityksiin sekä kansallisiin määritelmiin ja palvelutehtäväluokituksiin. Päämääränä vuoden 2023 alussa mahdollisimman yhteneväiset …