Sote-rakenneuudistus -hankkeen työntekijät
Sote-rakenneuudistus -hankkeen työntekijät

Sote-rakenneuudistus-hanke on päättynyt 31.12.2021

Etelä-Pohjanmaan sote-rakenneuudistus -hankkeen tavoite

Tavoitteena on kehittää ja yhtenäistää maakunnan järjestämistehtävää, ohjausta ja tuottamisen toimintamalleja sosiaali- ja terveydenhuollossa. Kehittämistoimenpiteiden avulla maakunnan asukas saa tarpeenmukaiset, laadukkaat ja oikea-aikaiset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut. Hankekokonaisuuden avulla pyritään vaikuttamaan kustannuskehityksen hillintään. Hankkeen hallinnoijana toimii Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri.

Hankehakemus on hyväksytty ja valmisteltu yhteistyössä laaja-alaisesti eri sidosryhmien kanssa. Hankkeen valmistelussa on hyödynnetty edellisen sote-uudistuksen tavoiteasettelua ja materiaalia.

Tutustu hankesuunnitelmaan: Sote-rakenneuudistusta tukeva alueellinen valmistelu 2020-2021 Etelä-Pohjanmaalla

Sote-uudistuksen valtakunnallisia painopisteitä ovat:

  • palveluiden yhdenvertaisen saatavuuden, oikea-aikaisuuden ja jatkuvuuden parantaminen
  • toiminnan painotuksen siirtäminen raskaista palveluista ehkäisevään ja ennakoivaan työhön
  • palveluiden laadun ja vaikuttavuuden parantaminen
  • palveluiden monialaisuuden ja yhteen toimivuuden varmistaminen
  • edellisten toteutuessa kustannusten nousun hillitseminen

Sote-rakenneuudistuksen painopisteitä ovat:

  • hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
  • palvelurakenteen keventäminen
  • tiedolla johtaminen

Näiden avulla vahvistetaan alueen kyvykkyyttä vastaanottaa järjestämistehtävä.

Sote-rakenneuudistuksen tavoitteet nivoutuvat yhteen Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman ja sen valtionavustushaun kanssa.

Hankkeen organisoituminen

Sote-rakenneuudistus -hanke on osa valtakunnallista sote-uudistusta. Hanketyöntekijät ovat aloittaneet työnsä syksyllä 2020.

Hankkeen toimeenpanoa ohjaa poliittinen ohjausryhmä ja strateginen ohjausryhmä sekä kuntajohtajakokoukset. Hanke kestää vuoden 2021 loppuun saakka. Hanke tekee yhteistyötä Etelä-Pohjanmaan Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeen kanssa. Tavoitteena on hallitusohjelman mukainen yhtenäinen hyvinvointialue 1.1.2023 alkaen.