Kansallinen arviointi

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos arvioi puolivuosittain Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelman hyötytavoitteiden toteutumista ja julkaisee arvivointitulokset Innokylässä.

Arvioinnin tietolähteenä ovat

  • Kansalliset mittarit
  • Hankkeille lähetettävä kysely
  • Hankkeen oma-arvioinnit

Oma-arviointi

Hankkeet suunnittelevat ja toteuttavat oma-arvioinnin kaksi kertaa vuodessa.

Oma-arvioinnin avulla tiedetään, miten kehittämistoimet etenevät ja miten niitä suunnataan, mikä näyttää onnistuvan tai mitä pitää korjata. Kehittämistyön etenemistä seurataan valituilla mittareilla.