Vuonna 2022 julkaistava Etelä-Pohjanmaan alueellinen hyvinvointikertomus ja -suunnitelma on laadittu laajassa yhteistyössä asiantuntijoiden ja asukkaiden kanssa. Kuntien nimeämien hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen yhdyshenkilöiden ympärille rakentui laaja ja monialainen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen verkosto valmistelemaan hyvinvointikertomustyötä. Alueellinen hyvinvointikertomus ja -suunnitelma on tiedolla johtamisen väline, jossa kuvataan laaja-alaisesti maakunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tilaa. Siinä linjataan myös alueelliset hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen painopisteet, tavoitteet, toimenpiteet ja seurantaindikaattorit vuosille 2022–2025.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työ etenee myös alkuvuodesta 2022 julkaistun elintapaohjauksen käsikirjan myötä. Elintapaohjauksen käsikirja tukee ammattilaisia elintapaohjauksen eri vaiheissa, ohjaa vaikuttavien menetelmien käyttöön, yhdenmukaistaa käytäntöjä ja tarjoaa työkaluja elintapaohjauksen toteutukseen. Käsikirja julkaistiin täysin uudella verkkosivustolla, joka on räätälöity alueen hoito- ja palveluketjuja sekä käsikirjoja varten.

Tutustu esitykseen Miten menee Etelä-Pohjanmaa?