Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on valittu yhdeksi kehittämisen painopisteeksi sosiaali- ja terveysministeriön kanssa käydyn keskustelun perusteella. 

Tässä työssä luodaan pysyvät rakenteet kuntien terveyden edistämisen ja hyvinvoinnin tukemiseksi alueella. Tämä edellyttää alueen hyvinvointialueen aktiivista roolia koordinoida ja luoda hyviä käytäntöjä koko alueelle. 

Tavoite 

Ennaltaehkäisevät palvelut ovat yhtenäisiä, systemaattisia ja kattavia. 

Alueelle tehdään maakunnallinen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma.