Mitä 

Lasten, nuorten ja perheiden palvelut ovat yhtenäiset ja riittävät.

Miten  

Perhekeskusten ja matalan kynnyksen palvelujen ja -kohtaamispaikkojen toimintaa sekä toimintoja vahvistetaan ja vakiinnutetaan. Sähköistä perhekeskusta kehitetään osaksi perhekeskustoimintaa. 

Lapsille, nuorille ja perheille palveluja tarjoavien eri hallinnonalojen välillä tiivistetään yhteistyötä, esimerkiksi varhaiskasvatus, perusopetus ja oppilaitokset.  

Psykiatrisen sairaanhoitajan palveluita laajennetaan opiskeluhuollossa. Alueelle koulutetaan nuorten lievään, enintään keskivaikean masennuksen lyhytaikaiseen hoitoon IPC-menetelmän osaajia. (IPC = Interpersonal counselling eli interpersoonallinen ohjanta)  

Miksi  

Perhekeskuspalveluiden sekä matalan kynnyksen palvelujen ja -kohtaamispaikkojen kautta tarjotaan perheille, lapsille ja nuorille nopeaa varhaista tukea sen hetkisessä elämäntilanteessa. Näin toimien vähennetään kustannuksia ja raskaampien palveluiden käyttöä sekä estetään vaativimpien haasteiden syntyminen. 

LAPEn työryhmät (kuva aukeaa isommaksi kuvaa klikkaamalla)