Mitä 

Lasten, nuorten ja perheiden palvelut ovat yhtenäiset ja riittävät.

Miten  

Yhtenäistetään lasten, nuorten ja perheiden palveluita muun muassa perhekeskus- ja kohtaamispaikkatoiminnan toimintojen kautta. 

Lapsille, nuorille ja perheille palveluja tarjoavien eri hallinnonalojen välillä tiivistetään yhteistyötä, esimerkiksi varhaiskasvatus, perusopetus ja oppilaitokset. Yhteistyötä tiivistetään myös järjestötoimijoiden kanssa.  

Miksi  

Yhtenäisten lasten, nuorten ja perheiden palveluiden, perhekeskuspalveluiden sekä matalan kynnyksen palvelujen ja -kohtaamispaikkojen kautta tarjotaan perheille, lapsille ja nuorille nopeaa varhaista tukea sen hetkisessä elämäntilanteessa. Näin toimien vähennetään kustannuksia ja raskaampien palveluiden käyttöä sekä estetään vaativimpien haasteiden syntyminen. 

LAPEn työryhmät (kuva aukeaa isommaksi kuvaa klikkaamalla)