Kasvatus ja perheneuvolat ovat tärkeä toiminto lasten, nuorten ja perheiden palveluissa. Kasvatus ja perheneuvoloissa tarjotaan kasvatus- ja perheneuvontaa asukkailleen. Kasvatus- ja perheneuvonnan tavoitteina on luoda edellytykset lasten turvallisille kasvuoloille, tukea vanhempia heidän kasvatustehtävässään ja lisätä perheiden ja perheenjäsenten toimintakykyä ja psykososiaalista hyvinvointia. Kasvatus- ja perheneuvontaa toteutetaan monialaisesti.

Tulevaisuuden Sote-keskus – hankkeessa kartoitetaan ja yhdenmukaistetaan Etelä-Pohjanmaan kasvatus- ja perheneuvonnan toimintatapoja ja -malleja huomioiden kunkin alueen omat erityispiirteet. Kehittäminen perustuu kansallisen kasvatus- ja perheneuvonnan linjauksiin (julkaisu keväällä 2022 linkki). Tarkoituksena on, että lapset, nuoret ja perheet saavat tarvittaessa yhtäläisesti tukea ja apua riippumatta asuinkunnastaan.