Lastensuojelun toimintamallien yhtenäistäminen, jatkokehittäminen ja juurruttaminen sekä yhdenvertaisen saatavuuden turvaaminen hyvinvointialueella on Tulevaisuuden Sote-keskus hankkeen toimenpiteitä. Tulevaisuuden Sote-keskus hankkeessa kehitetään perhehoitoa, lastensuojelun systeemisen toimintamallin koordinointia ja selvitetään hyvinvointialueen mahdollisuutta tuottaa omana tuotantona lastensuojelun avo- ja sijaishuollon palveluita.

Lastensuojelun asiantuntijaryhmä Etelä-Pohjanmaalla

Lastensuojelulain 14§ mukainen hyvinvointialueen asiantuntijaryhmä käynnistettiin kokeiluna marraskuussa 2021 Tulevaisuuden Sote-keskus hankkeen ja MONNI-hankkeen yhteistyönä. Asiantuntijaryhmän kokeilua, koordinointia ja juurruttamista jatketaan Tulevaisuuden Sote-keskus hankkeessa vuoden 2022 loppuun.

Lastensuojelulain mukainen moniammatillinen asiantuntijaryhmä tarjoaa konsultaatiotukea lastensuojelun sosiaalityölle kompleksissa asiakastilanteissa kerran kuussa. Ryhmä toimii systeemisen ajatteluun nojaten, ja ryhmässä hyödynnetään systeemistä hypoteesityöskentelyä. 

Lastensuojelun systeeminen toimintamalli

Tulevaisuuden Sote-keskus -hanke tukee systeemisen toimintamallin juurruttamista lastensuojeluun hyvinvointialueella, alueelta on kolme työntekijää kouluttautumassa THL:n Syty-kouluttajakoulutuksessa. Tulevaisuuden Sote-keskus -hankkeen asiantuntija koordinoi alueen systeemisiä koulutuksia ja täydennyskoulutuksia sekä organisoi SyTy-kahveja, joissa systeemistä ajattelua kirkastetaan jo koulutetuille ammattilaisille. 

Kehittämistyössä tuetaan syty-tiimien toimijoiden (perheterapeutit, konsultoivat sosiaalityöntekijät) verkostoitumista sekä edistetään SyTy ohjausryhmän perustamista Etelä-Pohjanmaalle. Tulevaisuuden Sote-keskus -hankkeessa levitetään systeemistä ajattelua lapsiperhepalveluihin ja tarkastellaan toimintamallin levittämisen mahdollisuuksia laajemmin sosiaalityöhön.