Tavoite

Kiireettömään hoitoon ja palveluun pääsee 7:ssä vuorokaudessa. Hoidon ja palvelun jatkuvuus on turvattu. 

Mitä  

Sosiaali- ja terveyspalveluiden käytäntöjä ja palveluja yhdenmukaistetaan siten, että alueellinen tasa-arvo toteutuu. Asiakas saa tarvitsemansa tuen ja palvelun elämäntilanteeseensa oikea-aikaisesti yhdellä yhteydenotolla. Erityistä huomiota kiinnitetään paljon palveluja tai erityistä tukea tarvitsevien ihmisten palveluiden kehittämiseen. Palvelun ja hoidon jatkuvuus turvataan. 

Miten 

Monialainen sote-keskus tarjoaa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita kaiken ikäisille ja kaikissa eri elämäntilanteissa. Se tarkoittaa mm. eri vastaanottomallien yhdenmukaistamista, sähköisten ja digitaalisten palveluiden lisäämistä, palveluaikojen laajentamista ja esimerkiksi asiakkaiden yksilöllisten palvelujen koordinointi erityisesti paljon palveluita tarvitsevien kohdalla. 

Miksi  

Toimintatapojen ja -prosessien uudistamisen ja yhtenäistämisen keskiössä ovat palvelujen käyttäjien tyytyväisyys saamaansa palveluun, toimintojen sosiaali- ja terveyshyöty, vaikuttavuus ja kustannustehokkuus sekä henkilöstön työhyvinvoinnin vahvistaminen.