Suuntima on sähköinen kysymyksiin perustuva palvelu, jota sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas ja ammattilainen käyttävät yhdessä yhteisessä tapaamisessa tai vastaanotolla. Asiakkaalle ja ammattilaiselle on omat kysymykset: asiakas arvioi omia voimavarojaan ja tilannettaan, ammattilainen arvioi asiakkaan tilanteen haasteellisuutta. Kysymykset koskevat asiakkaan hoitoa, kuntoutusta tai terveys- ja hyvinvointiriskiä sekä arjessa pärjäämistä.

Suuntiman kysymykset auttavat asiakasta ymmärtämään omaa tilannettaan. Ammattilaiselle vastaukset tuovat apua asiakkaan yksilölliseen kohtaamiseen voimaannuttavalla tavalla. Suuntima ohjaa asiakasta ja ammattilaista valitsemaan asiakkaalle sopivimman polun palveluineen. Suuntima-palvelu on käytössä sovituissa toimipisteissä, sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa.

Suuntiman asiakkuuksia ovat omatoimi-, yhteisö-, yhteistyö- ja verkostoasiakkuus. Suuntiman avulla asiakas ja ammattilainen suunnittelevat yhdessä hoidon järjestelyt, kuten esimerkiksi yhteydenpitokeinot, ja omahoidon tuen.

Suuntima on kokeilussa Etelä-Pohjanmaalla

Video Suuntima-palvelun käyttöönotosta Etelä-Pohjanmaalla.

Suuntima-palvelu on kokeilussa Etelä-Pohjanmaalla sosiaalihuollon palveluissa Suupohjan alueella sekä terveydenhuollon vastaanottopalveluissa Seinäjoella ja Järvi-Pohjanmaalla.

Kokeilun tarkoituksena on:

  • Suuntima-palvelun kokeileminen asiakastyössä
  • Koota asiakkaiden ja ammattialaisten kokemuksia Suuntimasta
  • Kirkastaa, minkälaisissa tilanteissa Suuntimaa kannattaisi käyttää
  • Suuntiman käyttöönoton edistäminen Etelä-Pohjanmaalla sekä jatkosuunnitelman tekeminen palvelun käyttöönotosta alueellamme