Tavoite

Kotona asuminen on turvattu.

Mitä 

Kaikenikäisille on tarjolla matalan kynnyksen palveluita ja palvelupisteitä.  

Miten 

Kotiin vietäviä palveluita kehitetään asiakkaiden palvelutarpeen mukaisesti. Kehitetään sähköisiä palveluita ja digitaalisia välineitä. Erityistä huomiota kiinnitetään palveluiden saavutettavuuteen ja käytettävyyteen sekä henkilöihin, joilla ei ole osaamista tai mahdollisuutta käyttää sähköisiä palveluita.  

Miksi 

Asiakkaan tai hänen läheisensä käytettävissä olevat palvelut ovat helposti ja tarpeenmukaisesti saatavilla myös kotona.