Etelä-Pohjanmaalla matalan kynnyksen palvelut ja kotiin vietävät palvelut ovat vähäisiä sekä laitoshoitoa ja asumispalveluja käytetään enemmän kuin Suomessa keskimäärin (THL:n arviointiraportti 2019). Palvelujen toteuttaminen tapahtuu Etelä-Pohjanmaan alueella monella tavoin ja asukkaat saavat eritasoista palvelua eri puolilla maakuntaa. Palvelun saatavuus laitoshoidosta avohoitoon siirryttäessä ei ole tasapuolista eikä katkeamatonta. 

Sote-uudistuksessa tullaan kehittämään päihde- ja mielenterveyspalveluja seuraavista näkökulmista: 

Laitoshoidon kokonaisuus 

  • Psykiatrian osalta M-talon tulevat toiminnot ja vaativan päihdehuollon selviämis- ja laitoshoitokokonaisuus 

Kynnyksettömät palvelut

  • Mitä päihde- ja mielenterveyspalveluja Tulevaisuuden sote-keskuksessa on mahdollista saada? 
  • Yhteistyömallit eri toimijoiden kuten kouluterveydenhuollon ja järjestöjen kanssa 

Kotiin vietävät palvelut

  • Esimerkiksi psykiatriset kotihoitotiimit 

Asumisen tuki

  • Tehostettu palveluasuminen, palveluasuminen ja tukiasuminen 

Etelä-Pohjanmaan alueen kuntien, kuntayhtymien sekä järjestöjen edustajista on koottu työryhmä, joka on mukana valmistelemassa asukaslähtöisiä palveluita sekä uutta rakennetta päihde- ja mielenterveystyön toteuttamiseen.