Valmistelutyön yhtenä keskeisenä asiana on palvelurakenteen ja ohjauksen toimintamallien yhtenäistäminen. 

Tämä vaatii alueellisen taloudellisen arvion laatimista, riskien kartoittamista sekä vaikutusten arviointia kykyyn tuottaa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja. Lainsäädännön eteneminen puolestaan vaikuttaa hyvinvointialueiden perustamisen aikatauluun ja siihen, milloin tulee ajankohtaiseksi aloittaa henkilöstön, omaisuusjärjestelyiden ja sopimusten selvittelytyö. 

Tavoite

Tavoitteena on maakunnallisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen rakennetyön valmistelu sekä päihde- ja mielenterveystyön palvelurakenteen selkiyttäminen ja kehittäminen. 

Konkreettisesti tämä tarkoittaa kuntien ja maakunnan monialaisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työn vahvistumista, koordinaatiota ja tiedon tuotantoa sen edistämiseen alueellisen yhteistyön (HYTE-verkosto) ja hyvinvointikertomusten avulla. Osallisuus näyttäytyy keskeisenä ja sitä edistetään mm. järjestöyhteistyöllä ja kumppanuuspöytä-työskentelyllä. Päihde- ja mielenterveystyön palvelurakenteen tarkastelulla ja kehittämisellä tavoitellaan kokonaiskuvan muodostamista sekä maakunnallista kokonaisarkkitehtuuria palvelujen järjestämisessä.