Sähköisten palvelujen kehittämisen tavoitteena on sosiaali- ja terveydenhuollon palvelumallien ja -prosessien uudistaminen asiakaslähtöisiksi digitalisaation tarjoamia mahdollisuuksia hyödyntäen.

Sähköisten palvelujen avulla pyritään edistämään ihmisten hyvinvointia ja omahoitoa sekä tukemaan kotona asumista. Sähköisiä palveluja ovat muun muassa Omaolo-palvelu, Etävastaanotto- ja etäkonsultaatiopalvelut, sähköinen ajanvaraus, chat ja sähköisen perhekeskuksen palvelut. 

Sähköisten palvelujen avulla asiakkaiden on mahdollista jatkossa asioida entistä monipuolisemmin terveyden- ja sosiaalihuollon ammattilasten kanssa ajasta ja paikasta riippumatta. 

Kehitystyössä huomioimme aidosti asiakkaiden ja sote-ammattilaisten tarpeet toiminnan ja palveluiden kehittämiseksi vahvistaen osallisuutta. Sähköisten asiointipalveluiden kehittämiseksi Etelä-Pohjanmaalle laaditaan yhteisen sähköisten palvelujen suunnitelman kansallisen digitalisaation periaatteiden mukaisesti (alla oleva kuva). Otammekin vaiheittain käyttöön myös kansallisesti tuotettuja palveluja, kuten Suomi.fi-viestinvälityksen puolesta asiointipalvelun. 

Kuvaan on määritelty julkisten palvelujen digitalisoinniin periaatteet:
1) Kehitämme palvelut asiakaslähtöisesti. 2) Poistamme turhan asioinnin. 3) Rakennamme helppokäyttöisiä ja turvallisia palveluita. 4) Tuotamme asiakkaalle hyötyä nopeasti. 5) Palvelemme myös häiriötilanteissa. 6) Pyydämme uutta tietoa vain kerran. 7) Hyödynnämme jo olemassa olevia julkisia ja yksityisiä sähköisiä palveluita. 8) Avaamme tiedon ja rajapinnat yrityksille ja kansalaisille. 9) Nimeämme palvelulle ja sen toteutukselle omistajan.
Valtiovarainministeriön julkisten palvelujen digitalisoinnin periaatteet (lähde: vm.fi/digitalisoinnin-periaatteet)