Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen sähköinen asiointi on uudistumassa. Työ uudistuksen parissa on aloitettu kuuntelemalla, mitä hyvinvointialueella tarvitsemme ja etsimällä tarpeiden mukaisia sähköisen asioinnin ratkaisuja. Suunnitelmat sähköisen asioinnin uudistamiseksi on tehty ja uusia sähköisiä asiointipalveluja käyttöönotetaan parhaillaan.

Tavoitteena on, että asukkailla on käytössään yksi sähköinen asiointipalvelu, jossa asukas voi asioida keskitetysti kaikissa sähköisesti saatavilla olevissa hyvinvointialueen palveluissa. Hyvinvointialueen sähköisiä asiointipalveluja tulevat olemaan muun muassa sähköinen ajanvaraus, chat, etäpalvelut videoyhteydellä sekä oire- ja palveluarviot. Hyödynnämme hyvinvointialueen sähköisissä asiointipalveluissa myös kansallisesti tuotettuja palveluja, kuten Omaolo, Omaperhe, Suomi.fi ja Kanta-palveluja.

Sähköisten asiointipalvelujen avulla asukkaiden on mahdollista asioida jatkossa entistä monipuolisemmin terveyden- ja sosiaalihuollon sekä pelastuslaitoksen ammattilasten kanssa ajasta ja paikasta riippumatta. Sähköisten asiointipalveluiden avulla pyritään edistämään ihmisten hyvinvointia ja omahoitoa sekä tukemaan kotona asumista.

Kehitystyössä huomioimme asukkaiden ja sote-ammattilaisten tarpeet toiminnan ja palveluiden kehittämiseksi sekä parannamme osallistumismahdollisuuksia kehittämistyöhön. Kehittämistyön lähtökohtana on tarjota asukkaille sähköisen asioinnin hyvä käyttökokemus ja ammattilaisille työn tekemistä tukevat työvälineet.

Kuvaan on määritelty julkisten palvelujen digitalisoinniin periaatteet:
1) Kehitämme palvelut asiakaslähtöisesti. 2) Poistamme turhan asioinnin. 3) Rakennamme helppokäyttöisiä ja turvallisia palveluita. 4) Tuotamme asiakkaalle hyötyä nopeasti. 5) Palvelemme myös häiriötilanteissa. 6) Pyydämme uutta tietoa vain kerran. 7) Hyödynnämme jo olemassa olevia julkisia ja yksityisiä sähköisiä palveluita. 8) Avaamme tiedon ja rajapinnat yrityksille ja kansalaisille. 9) Nimeämme palvelulle ja sen toteutukselle omistajan.
Valtiovarainministeriön julkisten palvelujen digitalisoinnin periaatteet (lähde: vm.fi/digitalisoinnin-periaatteet)