Miten

Sote-tilannekeskuksesta koordinoidaan ensihoidon, kotihoidon, alue-ensihoitajien, sosiaali- ja kriisipäivystyksen sekä turva-auttajien toimintaa. Toiminnalle luodaan sellaiset rakenteet ja toimintamallit, jotka mahdollistavat nykyistä turvallisemman sekä asiakaslähtöisemmän kotona asumisen ja siellä pärjäämisen. Koordinointi ennakoimattomissa tilanteissa, vähentää ammattilaisten päällekkäistä toimintaa ja monimuotoistaa asiakaslähtöisiä kotiin vietäviä palveluita. Sote-tilannekeskus -projektissa on tarkoituksena suunnitella ja lisätä näitä vaihtoehtoisia tapoja viedä apu/hoito asiakkaan luokse.  Myös sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten yhteistyö sekä osaaminen vahvistuu.

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri hallinnoi toiminnan kehittämistä kevään 2021 aikana.  Sote-tike toimintamallia rakennetaan ja testaan ensin Seinäjoella.  Sote-tike laajennetaan erillisen suunnitelman mukaan koko maakuntaan. Hanke linkittyy tiiviisti meneillään oleviin sairaanhoitopiirin ja maakunnan hankkeisiin.  

Miksi

Sote-tilannekeskus määriteltiin yhdeksi painopisteeksi Seinäjoen kaupungin ja Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin yhteistyöryhmän toimesta. Toiminnan kehittämisellä haetaan asiakaslähtöisyyttä, inhimillisyyttä, mutta myös kustannusvaikuttavuutta.