Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden asiakaslähtöinen johtaminen ja asiakaslähtöisyyden kehittäminen edellyttävät asiakkaiden tuottamaa tietoa sekä asiakaspalautetiedon tehokasta hyödyntämistä päätöksenteon kaikilla tasoilla. Tavoitteena on lisätä asiakkaiden osallisuutta keräämällä käyttäjäkokemusta palveluista. Asiakaspalautteiden perusteella voidaan kehittää palveluja, palveluprosesseja sekä toimintaohjeita.  

Lue lisää tiedolla johtamisesta TÄSTÄ

Yhtenäinen asiakaspalautejärjestelmä

Asiakaspalautetiedon keräämistä ja palautteen hyödyntämistä suunnitellaan yhtenäisesti kansallisella ja alueellisella tasolla. Asiakaspalautetiedon keräämisen osalta tulemme ottamaan käyttöön yhtenäisen asiakaspalautejärjestelmän sosiaali- ja terveydenhuoltoon. Olemme olleet mukana luomassa yhtenäistä asiakaspalautelomaketta ja mittaristoa yhteistyössä kansallisen kehittämistyön kanssa. Yhtenäinen asiakaspalautetieto tuottaa vertailukelpoista tietoa ja antaa käsityksen palvelujärjestelmän toimivuudesta ja laadusta. Kerättävän asiakaspalautetiedon avulla lisätään asiakaslähtöisyyttä ja hyödynnetään saatuja palautteita systemaattisesti toiminnan, prosessien, palvelujen ja laadun kehittämiseen.

Palautteella on väliä

Lue lisää asiakaspalautteen kehittämisestä Etelä-Pohjanmaalla TÄSTÄ

Katso TÄSTÄ yhteenveto milloin ja miten eteläpohjalaiset haluavat antaa palautetta sote-palveluista.