Asiakaspalautteen osalta keskitytään sopimaan yhtenäisen asiakaspalautejärjestelmän käyttöönotosta sosiaali- ja terveydenhuoltoon. Asiakaspalautteen keräämistä ja hyödyntämistä suunnitellaan alueellisella ja kansallisella tasolla.

Yhtenäinen asiakaspalaute tuottaa vertailukelpoista tietoa, joka antaa käsityksen palvelujärjestelmän toimivuudesta ja laadusta. Tavoitteena on lisätä asiakkaiden osallisuutta keräämällä käyttäjäkokemusta palveluista.