Mitä

Alueella on riittävä, osaava ja ammattitaitoinen henkilöstö.

Miten

  • Tuetaan työhyvinvointia huolehtimalla työn joustavuudesta, hallinnasta ja työmäärän kohtuullisuudesta. 
  • Otetaan henkilöstöpalaute osaksi palaute- ja laatujärjestelmää. 
  • Toteutetaan henkilöstön saatavuuden parantamiseksi yhteistä brändi- ja markkinointisuunnitelmaa. 
  • Kehitetään johtamista näyttöön perustuvien menetelmien ja johtamismallien avulla.  
  • Tutkimus- ja kehittämistoiminta on osana perustyötä ja taataan henkilöstölle riittävä koulutus. 
  • Kartoitetaan henkilöstön osaaminen ja kohdennetaan henkilöresurssit tarpeen mukaisesti. 
  • Uudistetaan ja yhdenmukaistetaan työkäytäntöjä ja toimintamalleja. 

Miksi

Toiminnan edellyttämän riittävän, osaavan ja ammattitaitoisen henkilöstön saatavuus ja pysyvyys tulee varmistaa sote-palveluiden laadun turvaamiseksi.