Tietoturva ja tietosuoja ovat aina keskiössä, kun käsitellään henkilötietoja. Erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon tietojen suojausta tehdään laajasti koko ajan. Tietoturvan, tietosuojan ja kyberturvallisuuden parantaminen on jatkuvaa toimintaa. 

Kehitämme edelleen Etelä-Pohjanmaan alueellista tietoturvaa, tietosuojaa sekä varautumista Etelä-Pohjanmaan alueen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen turvaamiseksi. Varautumista erilaisiin kyberturvallisuuden uhkiin lisätään.

Työskentely on käynnistynyt tieto- ja kyberturvallisuudesta. Tavoitteena on laatia yhteistyössä tieto- ja kyberturvallisuuden varautumisen alueellinen yhteistyösuunnitelma sekä tarkentaa kyberturvallisuuden, tietoturvan ja tietosuojan vastuita ja tehtäviä alueellisesti. Keskeinen tavoite on selkeiden tehtävien ja vastuiden jalkautus jokaiselle toiminnan tasolle.