TKIO-toimijoiden yhteistyön vahvistamisella on suuri merkitys tulevaisuutta silmällä pitäen. Tämä nostaa kehittämistoimijoiden tiedon tuottamisen keskiöön ja sitä voidaan hyödyntää esim. tiedolla johtamisen tukena.

Tavoitteena on valmistelun aikana laatia sosiaali- ja terveydenhuollon yhteinen järjestelmäsuunnitelma sekä valmistella esitys maakunnallisesta TKIO-yksiköstä yhdessä maakunnan yhteistyötahojen ja muiden maakuntien kanssa.

Tätä työtä tehdään kansallisten linjausten mukaisesti. Yhtenä tärkeänä osa-alueena tässä työssä on sosiaalityön ja terveystieteiden yliopistotasoisen tutkimuksen toimintaedellytysten vahvistaminen.