Etelä-Pohjanmaan alue on mukana Hämeen liiton hallinnoimassa tuotannonohjauksen kehittämisen projektissa, jonka tavoitteena on yhdessä Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen ja Satakunnan sairaanhoitopiirien kanssa valmistella tuotannonohjauksen tietojärjestelmäpalvelujen hankintaa ja käyttöönottoa. 

Tuotannonohjauksen tietojärjestelmäpalvelujen avulla parannetaan perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja sosiaalipalveluiden palveluprosessien ohjausta ja ennakointia, mikä näkyy asiakkaalle eri toimijoiden entistä parempana palveluna. 

Pidemmällä aikavälillä tavoitellaan myös kustannus- ja resurssisäästöjä yhdistämällä esimerkiksi tilojen, laitteiden, logistiikan, henkilöstön ja prosessien hallinta yhdeksi kokonaisuudeksi.

Tavoitteena on myös tuoda läpinäkyvyyttä kokonaisuuteen sekä tukea digitaalisten palveluiden laajamittaista käyttöönottoa. Lisäksi tavoitteena on parantaa ammattilaisten työntekoa poistamalla heiltä automaation kautta rutiininomaisia tehtäviä, joka taas mahdollistaa ammattilaisten ajankäytön kohdentamisen asiakas- ja potilastyöhön.