Tilaisuuden avaus: hankejohtaja Tytti Luoto

Ikäystävällinen Suomi, kansalliset tavoitteet: hankepäällikkö Anneli Saarinen

Sosiaalinen raportointi – ikäihmisten ilmiöistä raportoituja tuloksia ja seuraavia askelia:
kehittämispäällikkö, Anne Saarijärvi

Asiakasohjaus, omais- ja perhehoito: kehittämissuunnittelija Mirva Ämmälä

Kotihoito: kehittämissuunnittelija Suvi Tuomi

Kotihoidon lääkäripalvelut: ylilääkäri, geriatri Pauliina Pippola

Kuntoutus: kehittämissuunnittelija Anne Haapala

Muistisairaiden palvelut: kehittämissuunnittelija Virve Rinne

Gerontologinen sosiaalityö: kehittämissuunnittelija Taija Rantamäki

ICT ja Teknologia: kehittämissuunnittelija Riikka Jokinen