Tilaisuus Etelä-Pohjanmaan sote-uudistuksen ja hyvinvointialueen valmistelun etenemisestä

 • kerroimme mitä olemme jo saaneet aikaan
 • mitä hyötyä kehittämistyön saavutuksista on meille kaikille
 • miten kehittämistyö jatkuu
 • kuinka sinä voit olla mukana kehittämisessä

Tilaisuuden avaus klo 9–10

 • Ajankohtaista Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeesta, katso esitysdiat tästä
  Tytti Luoto, hankepäällikkö, Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -hanke
 • Ajankohtaista sote-rakenneuudistus -hankkeesta, katso esitysdiat tästä
  Unto Raunio, hankejohtaja, sote-rakenneuudistus -hanke
 • Ajankohtaista Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen valmistelusta,
  Tanja Penninkangas, muutosjohtaja, VATE, katso esitysdiat tästä

Sisältöteema 1 klo 10.15–11.15

Chat-palvelu ja tietoturva osana sote-uudistusta

Sote-uudistus ja digitalisaatio kulkevat käsi kädessä. Tule kuulemaan chat-palveluiden kehittämisestä alueellamme sekä kuinka digitaalisia palveluita turvataan. Katso esitysdiat tästä.
Annika Koskela, Sirkka-Liisa Uusimäki ja Tero Haukilehto

Miten menee Etelä-Pohjanmaa?

Alueellisen hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman sekä maakunnallisen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman esittelyä. Katso esitysdiat tästä – Vuorijärvi ja esitysdiat tästä – Nortunen
Juha Vuorijärvi ja Maaria Nortunen

Kokemustieto – luonteva osa sote-palveluja sekä Kuntien ja järjestöjen yhteistyötä vahvistetaan entisestään

 • Kokemustieto – luonteva osa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita.
  Etelä-Pohjanmaan kokemustoimintaa ollaan yhtenäistämässä ja kehittämässä. Kokemustieto on paremmin maakunnan asukkaiden ja ammattilaisten käytettävissä, kun kokemustoimijat on tilattavissa ”yhden luukun” kautta.
  Projektityöntekijä Tiina Rintamäki ja Ulla Aninko-Rajala, EPSHP
 • Kuntien ja järjestöjen yhteistyötä vahvistetaan entisestään. Tarkoituksena on, että Etelä-Pohjanmaalla yhteistyön tavat ovat yhtenäisemmät kunnasta riippumatta. Kuntajärjestöyhteistyön käsikirjan tavoitteena on avata toimintamalleja, kuvata kuntien ja järjestöjen yhteistyötä sekä selkeyttää yhteistyön periaatteita. Käsikirja on suunnattu kunnissa toimiville työntekijöille sekä järjestöjen toimijoille yhteistyötapojen kirkastamiseksi.
  Kuntajärjestöyhteistyön käsikirja -työryhmän jäsenet ja Virpi Kanth (Etelä-Pohjanmaan Diabetes ry) ja Tuula Peltoniemi (Etelä-Pohjanmaan sote-uudistus)
  Katso esitysdiat tästä

Sisältöteema 2 klo 12–13

Kohti henkilökohtaisen avun yhtenäistämistä

Paneelikeskustelu Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen askelmerkeistä.
Katso esitysdiat tästä
Piia Jaskari, Anne Saarijärvi ja Katja Valkama

Paneelikeskustelun osallistujina ovat Taina Holappa (SONet BOTNIA), Hanna Lahti (Invalidiliitto) ja Piia Liinamaa (Kuntayhtymä Kaksineuvoinen).

Omaolon oirearviot osana uudistuvaa sähköistä sote-asiointia

Sähköinen sote-asiointi on Etelä-Pohjanmaalla uudistumassa ja palvelutarjonta laajentumassa. Tule kuulemaan olemassa olevista ja uusista asiointimahdollisuuksista, kuten Omaolon oirearvioista.
Katso esitysdiat tästä ja tästä .
Riikka Jokinen, Anne Tuisku, Sue Rautanen, Suvi Aromäki ja Minna Koivuluoma

Elintavoilla parempaa arkea

Elintapaohjauksella tukea elintapojen muutokseen alueen asukkaille. Suunterveydenhuolto osaksi elintapaohjausta – ennaltaehkäisevän hoidon suuntaviivat. Pienikin muutos on tärkeä! Katso esitysdiat tästä – Juha Vuorijärvi ja tästä – Hanna Suokko
Juha Vuorijärvi ja Hanna Suokko

Sisältöteema 3 klo 13.15–14.15

Yhtenäiset palvelut lapsiperheille

 • Lasten, nuorten ja perheiden palvelut matkalla kohti hyvinvointialuetta. Tule mukaan vaikuttamaan!
 • Perhekeskuskonseptointi Etelä-Pohjanmaalla
  Juha Sutelainen, Senior Manager, KPMG Oy Ab
 • Käynti Kerrallaan Terapian KKT mukainen työskentely. Katso esitysdiat tästä.
  Kati Puumala, psykologi, Järvi-Pohjanmaan perusturva
 • Psykiatrinen sairaanhoitaja yläkoululla Katso esitysdiat tästä.
  Sari Peltomaa, psykiatrinen sairaanhoitaja, Jaakko Ilkan koulu ja lukio Ilmajoki

Ikäihmisten palveluissa painopiste kotiin

 • Muistisairaan palveluketju työvälineenä ja tuen antajana
  Virve Rinne, katso esitysdiat tästä.
 • Kotiin vietävien hoidon ja palveluiden monimuotoistaminen SoTe-tiken keinoin nyt ja tulevaisuudessa. Katso esitysdiat tästä.
  Anne-Mari Lahdensuo
 • Erillishankkeen tuomat mahdollisuudet ikääntyneiden palvelujen kehittämiseen ja kotona asumista tukeviin palveluihin
  Anneli Saarinen, Katso editysdiat tästä.

Kokemustieto näkyväksi!

Kokemustiedon näkyväksi tekeminen hyvinvointialueella:

 • sosiaalisen raportoinnin työmenetelmän ja tulosten esittely                         
 • kohti yhtenäisempää sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakaspalautejärjestelmää.
  Anne Saarijärvi, Tiina Paganus, Piia Jaskari ja Tuula Peltoniemi
  Katso esitysdiat tästä

Sisältöteema 4 klo 14.30–15.30

Tiedolla johtaminen ja omavalvonta

 • Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen tavoitteena on turvata yhdenvertaiset ja laadukkaat sosiaali- ja terveyspalvelut kaikille suomalaisille sekä parantaa palvelujen saatavuutta, mutta myös turvata ammattitaitoisen työvoiman saanti. Uudistuksen onnistumisen edellytyksenä on, että sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnasta on monipuolisesti tietoa johtamisen, toiminnan ja kansalaistiedotuksen tarkoituksiin. Viime kädessä tiedolla johtamisen tavoitteena on, että asukkailla on käytössä tarpeitaan vastaavat sote-palvelut sujuvasti ja helposti.
  Tuula Ristimäki
 • Omavalvonta päivittäisessä asiakastyössä palvelun laadun, asiakasturvallisuuden ja asiakkaan oikeuksien toteutumisen varmistajana.
  Tiina Paganus
  Katso esitysdiat tästä

Mielenterveys- ja päihdepalveluiden toteutuminen hyvinvointialueella

Miten palvelurakenteet muuttuvat tulevaisuudessa? Katso esitysdiat tästä
Unto Raunio ja Maarit Pasto

Miten monialaisella tiimityöllä ratkotaan työ- ja toimintakyvyn haasteita?

Monialaiset palvelutarpeet edellyttävät sektorirajat ylittävää yhteistyötä. Tule kuulemaan, miten työkyvyn tuen tiimit ratkovat työ- ja toimintakyvyn tuen tarpeita tällä hetkellä, ja miten tiimityötä voidaan jatkossa hyödyntää nykyistä laajemmin.
Katso diaesitys tästä.
Pirjo Kankaanpää, Marika Ylikojola ja Minna Paloheimo-Asunmaa