Ammattilaisen näkökulmasta

Kuvassa kerrotaan päivän aikataulu.

Aika: ma 10.10.2022 klo 12 – 16
Paikka: Teams (osallistumislinkit jokaisen teeman kohdalla)

Tilaisuus on tarkoitettu eri alojen ammattilaisille, joiden työ pitää sisällään sosiaali-, terveys, työ-, opiskelu- ja toimintakyvyn palveluita. Mukaan voi tulla, niin yksityisen, järjestön tai julkisen sektorin ammattilainen.

Tilaisuuden jälkeen osallistujilla on ajankohtainen käsitys siitä mitä, miksi ja miten on tehty sekä mitä on saatu aikaan ja miten asia koskettaa juuri sinua.

 • Mitä hyötyä tehdystä on asiakkaalle/potilaalle, asukkaalle, ammattilaiselle, johtajalle?
 • Miten kehittämistyö jatkuu?
 • Miten sinä voit olla mukana kehittämisessä.

Tilaisuus järjestetään Teamsin välityksellä. Osallistumislinkki on jokaisen teema-aiheen kohdalla. Kaikki teemat tallennetaan ja ovat katsottavissa 14 vuorokautta tapahtumasta.

Klo 12.00–12.50 Tilaisuuden avaus (osallistu tästä)

Kehitämme palveluja – toimintakulttuuri muuttuu
Tytti Luoto, hankejohtaja ja Maria Keto, hankejohtaja

Ajankohtaista Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen valmistelusta
Tero Järvinen, vt. hyvinvointialuejohtaja

Klo 13.00–13.50

Yhdellä yhteydenotolla (osallistu tästä)

 • SoTe-tike ja yhden yhteydenoton periaate käytännössä
 • Matkalla moniammatilliseen toimintakulttuuriin

Viestintä. Jatkuva kehittäminen ja kehittyminen yhdessä tavoitteellisesti. Sovitut prosessit ja toimintamallit.
Anne-Mari Lahdensuo, projektipäällikkö

 • Perhekeskuksen asiakasohjaus

Kun sinulla tai asiakkaallasi on herännyt huoli lapsesta, nuoresta tai perheestä. Kun tulee tarve perhekeskuksen palveluille, mutta et tiedä mihin tai keneen ottaa yhteyttä. Näihin ja moniin muihin kysymyksiin vastataan perhekeskuksen asiakasohjauksessa – Tule kuulemaan miten!
Mari Vuorenmäki, suunnittelija

Ennen kuin (osallistu tästä)

 • Näkökulman siirtäminen raskaista hoidoista ennaltaehkäisevään työhön

Niin suun terveydenhuollon kuin seksuaaliterveyspalveluiden kehittämistyöllä pyritään vähentämään asiakkaille raskaiden ja terveydenhuoltoa kuormittavien hoitojen määrää. Suun terveydenhuollossa on otettu useita ennaltaehkäisevän työn askeleita. Seksuaaliterveyden edistämisessä saavutetaan pitkäaikainen tavoite syksyn aikana, kun maksuton raskaudenehkäisy toteutuu kaikille alle 25-vuotiaille hyvinvointialueellamme. Terveyden edistämisen suunta on oikea – innostu ja tule mukaan!
Jaana Loukasmäki, kätilö/asiantuntija ja Armi-Tuulia Niemi, hammaslääkäri/asiantuntijat

Työikäisten toimintakyky (osallistu tästä)

Onko meillä riittävän monipuoliset työikäisten toimintakykyä tukevat palvelut asiakkaan tarpeista katsottuna ja onnistutaanko ne toteuttamaan toimijoiden yhteistyössä? Tule kuuntelemaan ja keskustelemaan mm. sosiaalisen kuntoutuksen toimintamallista, työkyvyn tuen tiimiin ohjautumisprosessista ja erityisryhmien työllistymisen tuen palveluista.
Maria Katajamäki, kehittämissuunnittelija, Anne Timo, sosiaaliohjaaja, Anu Tikkala, asiantuntija, Minna Paloheimo-Asunmaa, asiantuntija, Marika Ylikojola, asiantuntija, Pirjo Kankaanpää, asiantuntija, Hanna-Mari Raittinen, kuntoutusasiantuntija ja projektityöntekijä Kela

Klo 14.00–14.50

Sujuva palvelupolku (osallistu tästä)

Miten voidaan parantaa sekä asiakaskokemusta että palvelujen saatavuutta? Löytyykö ratkaisu systemaattisesta työskentelystä vai tarvitaanko pelkästään lisää käsiä? Tule kuulemaan Lapuan vastaanottopalveluiden kokemuksia yhteisestä kehittämisestä sekä terveisiä terveyssosiaalityön kansallisista näkemyksistä ja alueellisista suunnitelmista.

Anna Nurmela, asiantuntija, Anneli Riski, kehittämissuunnittelija, Anu Kaappola, vs.hoitotyön johtaja, Marjaana Elsinen, johtava sosiaalityöntekijä

Matalat kynnykset (osallistu tästä)

Palvelut matalalla kynnyksellä ovat tarpeen eri elämäntilanteissa. Tule mukaan kuulemaan ja keskustelemaan millaiset palvelut saavutetaan nyt ja jatkossa mahdollisimman sujuvasti, myös nimettömästi.

Käytännön esimerkit puhuvat puolestaan: walk-in nuorille, kohtaamotoiminta sosiaalipalveluissa ja psyykkarit kouluissa.
Hanna Katajamäki, asiantuntija, Mia Välimaa, vastaava psykiatrinen sairaanhoitaja, Lapua, Toni Ranta, asiantuntija, Kari Marttila, asiantuntija

Yhdenmukaiset palvelut (osallistu tästä)

 • Annikki ikäpalvelujen palvelupolulla
 • Omavalvonta – palvelun laatua ja asiakasturvallisuutta varmistamassa

Käydään läpi esimerkin kautta asiakkaan polku asiakasohjauksesta palveluihin.
Anneli Saarinen, hankepäällikkö, Mirva Ämmälä, kehittämissuunnittelija, Suvi Tuomi, kehittämissuunnittelija, Virve Rinne, suunnittelija, Pauliina Pippola, ylilääkäri / vs. kehittäjäylilääkäri, Tiina Paganus, asiantuntija

Klo 15.00–15.50

Etänä ja verkossa (osallistu tästä)

 • Virtuaalihoitaja kotihoidon ammattilaisen työparina.
 • Tekoälyn hyödyt ikäihmisten palveluissa

Riikka Jokinen, kehittämissuunnittelija sekä Gillie.ai ja LLKY:n käyttöönoton pilottityöryhmä Marketta Lintula, Marja-Leena Mäki-Kanto ja Sue Rautanen

 • Chat-palvelu uutena asiointikanavana

Chat-palvelu uutena asiointikanavana hyvinvointialueen sote-palveluissa. Miten chatbot helpottaa arkeasi ammattilaisena?
Sirkka-Liisa Uusimäki, erityissuunnittelija ja Elina Nummikoski, asiantuntija

Monialaisesti yhdessä (osallistu tästä)

Miten sosiaali- ja terveydenhuolto toimii aidosti yhdessä? Odotuksia, olettamuksia ja kokemuksia.

Miten minä tunnistan yhteisen asiakkaan? Kuka hänen asiansa ottaa haltuun?

Anna Nurmela, asiantuntija, Anneli Riski, kehittämissuunnittelija sekä aikuissosiaalityöstä Hilkka Riisiö, sosiaalityöntekijä ja Roni Riutta, sosiaaliohjaaja

Tukea tarpeen mukaan (osallistu tästä)

Tarkemmat ohjelmatiedot julkaistaan myöhemmin.