Tältä sivulta löydät Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntalaisinfoissa esitettyjä kysymyksiä ja vastauksia.

Onko suunniteltu diabetespotilaiden hoitoketjun pitämistä vähintään Ilmajoen mallin mukaisena?

Potilaiden hoitoketjut suunnitellaan toteutettavaksi parhaiden käytänteiden ja Käypä hoito -suositusten mukaisesti siten, että ne ovat koko hyvinvointialueella yhdenmukaisia.

Tuleeko jokaiseen sote-keskukseen psykologi tai useampia? Pääseekö psykologin vastaanotolle ilman lääkärin lähetettä?

Sote-keskuspalveluverkostoon kuuluvat myös psykologipalvelut. Yhtenäisten lähetekäytänteiden suunnittelu on vielä kesken. Palveluita tarjotaan hoidon ja palvelutarpeen arvioinnin mukaisesti.

Onko hyvinvointialueemme mukana Terapiat etulinjaan -hankkeessa, jossa kehitetään mielenterveyspalvelujen hoidon ja arvioinnin porrastusta?

Terapiat etulinjaan – Ohjattu omahoito – hankepilotti alkaa syksyllä LLKY:ssä pilottina ja jatkossa se laajennetaan koko hyvinvointialueelle. Hanke kuuluu Tulevaisuuden sote-keskus -hankekokonaisuuteen.

Missä säilytetään jatkossa salaisiksi luokiteltuja asiakirjoja koskien henkilökuntaa?

Tälläkin hetkellä kuntien ja kuntayhtymien salassa pidettävien asiakirjojen käsittely tulee erityisesti suunnitella ja ohjeistaa. Asiakirjat voivat olla paperimuodossa tai sähköisessä järjestelmässä. Paperiarkistoja käsittelevät määrätyt henkilöt. Asiakirjat säilytetään asianmukaisissa tiloissa, joihin on rajattu kulkuoikeus. Sähköisissä järjestelmissä salassa pidettäviin asiakirjoihin on yhtä lailla oltava käyttöoikeus. Kaikki salassa pidettävän tiedon käsittely perustuu henkilöstölle työtehtävien perusteella annettuihin oikeuksiin. Tämä ei tule muuttumaan hyvinvointialueella.

Millaisilla keinoilla aluevaltuusto osallistaa hyvinvointialueen asukkaat päätöksentekoon?

Yksi vaihtoehto on antaa palautetta täältä.

Tuleeko alueelliseen etsivään nuorisotyöhön tai starttipajoihin joitain muutoksia?

Tavoitteena on, että asiakkaiden palveluihin ei tule katkoksia, vaan he voisivat jatkaa tutuissa palveluissa vuoden jälkeenkin. Hyvinvointialueen ja kuntien edustajat neuvottelevat yhdyspintasopimuksista, joissa sovitaan kyseisten palveluiden järjestämiseen liittyvistä asioista.

Miten hyvinvointialue aikoo turvata lähipalvelut ja estää palveluiden keskittymisen suuriin yksiköihin?

Aluevaltuusto on hyväksynyt hyvinvointialueen hallintosäännön sekä organisaatio- ja johtamisrakenteen, mitkä osaltaan varmistavat toimivia lähipalveluita. Lisäksi palvelustrategiassa tullaan ottaa varmasti kantaa tähän.

Mitä tietojärjestelmiä hyvinvointialue tulee käyttämään vuoden 2023 alusta?

Hyvinvointialueellamme on jo kaikissa sote-organisaatioissa sama terveydenhuollon potilastietojärjestelmä käytössä. Sama sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmä on käytössä kaikissa sote-organisaatioissa Seinäjokea lukuun ottamatta. Tämän lisäksi alueelle tulee myös muita tietojärjestelmiä suunnitellusta ja hallitusti.

Kuinka kehitysvammaisten päivä- ja työtoiminta yhdenmukaistetaan hyvinvointialueella?

Lain mukaan hyvinvointialueen tulee tarjota kaikille asiakkaiden yhdenvertaiset palvelut samoista palveluista, yhdenmukaisilla palvelukriteereillä ja toimintakäytänteillä.

Kuinka erilaiset paikalliset yhdistykset otetaan huomioon? Onko niille varattu rahaa?

Yhdyspintajaoston toimesta kartoitetaan parhaillaan alueen nykyisiä avustuskäytänteitä ja miten paljon yhdistysten toimintaan on myönnetty avustusta. Kartoitusten ja avustusten myöntämisperiaatteiden hyväksymisen jälkeen aluehallitus tekee päätökset avustusten myöntämisistä.

Onko aiemmin myönnetty kuntoutusmaksusitoumus voimassa hyvinvointialueella, mikäli kuntoutus on vuoden vaihteessa kesken tai alkaa vasta 2023?

Tavoitteena on turvata palveluiden jatkuvuus myös vuoden 2023 vaihteen jälkeenkin.