Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen valmistelusta vastaa väliaikainen valmistelutoimielin eli VATE. VATEn kokousasiakirjat löytyvät Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin verkkosivuilta virallisista ilmoituksista: tutustu kokousasiakirjoihin täältä.

Sote-uudistus -hankkeiden organisointi: ohjausryhmät

Hankkeiden toimeenpanoa varten on muodostettu poliittinen ohjausryhmä ja strateginen ohjausryhmä, joiden lisäksi ohjausrakenteessa on kuntajohtajien kokous. Poliittinen ohjausryhmä on muodostettu hankkeen valmistelun poliittisten piirijärjestöjen nimeämänä ja se noudattaa maakunnan liiton hallituksen voimasuhteita.


Strateginen ohjausryhmä

Strategisen ohjausryhmän puheenjohtajana toimii Seinäjoen kaupungin sosiaali- ja terveysjohtaja Eija Rintala sekä varapuheenjohtajana EPSHP:n hallintoylihoitaja Kaija-Riitta Suonsyrjä. 

Strategisen ohjausryhmään hankkeiden hallinnoijat ovat molemmat nimenneet strategiseen ohjausryhmään kuusi (6) jäsentä. Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri: Tero Järvinen (sairaanhoitopiirin johtaja), Kirsi Juvila (johtajaylilääkäri), Kaija-Riitta Suonsyrjä (hallintoylihoitaja), Ari Pätsi (tietohallintojohtaja), Antero Lassila (toiminta-alueen johtaja) ja Miia Kiviluoto (talousjohtaja). Seinäjoen kaupunki: Mika Itänen (rahoitusjohtaja), Jari Jokinen (hallintojohtaja), Eija Rintala (sosiaali- ja terveysjohtaja), Ari Halkola (vs. tietohallintojohtaja), Tiina Perä (johtava ylilääkäri), Eija Pienimäki (henkilöstöjohtaja).

Tämän lisäksi ohjausryhmässä on jäseniä seuraavasti:

 • Ilmajoen kunta: Seppo Pirttikoski (kunnanjohtaja), Susanna Lammi (vs. sosiaalijohtaja)
 • Lapuan kaupunki: Terhi Haapala (perusturvajohtaja) ja Tarja Palomäki (ikäihmisten palvelujohtaja)
 • Isonkyrön kunta: Merja Latvala (perusturvajohtaja) ja Tero Kankaanpää (kunnanjohtaja)
 • JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä: Regina Ollila (kuntayhtymän johtaja) ja Hilkka Hakala (hallintojohtaja)
 • Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä: Anu Helin (johtaja) ja Esko Kiviniitty (sosiaalipalvelujohtaja)
 • Järvi-Pohjanmaan perusturva: Jaakko Anttila (peruspalvelujohtaja) ja Marita Ylilahti (hoidon ja hoivan palvelujohtaja)
 • Kuntayhtymä Kaksineuvoinen: Eija Ala-Toppari-Peltola (vt. kuntayhtymän johtaja) ja Heidi Ojala (johtava ylilääkäri)
 • Kuusiokuntien terveyskuntayhtymä: Juha Tiainen (kuntayhtymän johtaja) ja Jutta Paavola (sosiaalityön johtaja)
 • Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä: Kaija Metsänranta (kuntayhtymän johtaja) ja Mikko Heiniluoma (palvelupäällikkö)
 • Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos: Harri Setälä (pelastusjohtaja)
 • Perusterveydenhuollon ja terveyden edistämisen toimintayksikkö Aksila: Liisa Länsipuro (toimintayksikköjohtaja)
 • Sosiaalialan osaamiskeskus SONet BOTNIA: Arto Rautajoki (kehitysjohtaja)
 • Henkilöstöjärjestöt:
  – Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö Juko ry: Maarit Pasto (Talentia) ja Kati Kähkönen (KTN)
  – Kunta-alan koulutettu hoitohenkilöstö Sote ry: Merja Puuskamäki (Super) ja Jarmo Latvala (Tehy)
  – Julkisen alan unioni JAU ry: Reijo Keski-Hynnilä (JHL), Saija Hakoniemi (Jyty)
 • Etelä-Pohjanmaan Yrittäjät: Anne Niemi (puheenjohtaja)  
 • Järjestöjen edustajat:
  – Jarmo Vesa (Yhteisöjen Yhdistys ry)
  – Hanna Lahti (Invalidiliitto ry)
 • Etelä-Pohjanmaan liitto: Jari Iso-Koivisto (hallintojohtaja)
 • Kela: Liisa Ojala (vakuutuspiirin johtaja)
 • Etelä-Pohjanmaan TE-toimisto: Katri Lehto (palvelujohtaja)

Kutsuttuna kokouksissa ovat mukana STM:n nimeämät hankkeiden valvojat erityisasiantuntija Antti Kuopila ja neuvotteleva virkamies Sari Koskinen, THL:n aluekoordinaattori Leena-Kaisa Nikkarinen, TAYS-erityisvastuualueen Työkykyohjelman aluekoordinaattori Kirsi Jormanainen järjestöasiantuntija sekä Niina Salo-Lehtinen Järjestöjen sote-muutostuki -hankkeesta.

Yhteistyöaluetasoisessa maakuntien välisessä kehittämistyössä ohjausryhmä muodostuu hallinnoijan (EPSHP) lisäksi hankkeen osatoteuttajista: Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, Satakuntaliitto ja Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä. Ohjausryhmänä toimii osallistuvien alueiden ICT-johtajat ja hankejohtaja.

Strategisen ohjausryhmän esittelijöinä toimivat Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeen hankepäällikkö Tytti Luoto ja sote-rakenneuudistus -hankkeen hankejohtaja Unto Raunio.


Poliittinen ohjausryhmä

Jäsenet (varajäsen suluissa) ovat:

Suomen Keskusta
Esko Lehtimäki, puheenjohtaja (Arja Harjunpää), Sari Palmu (Ville Ala-aho), Paula Sihto (Pirjo Aittoniemi), Tuula Mäki-Fränti (Teemu Hakala), Tiina Sillanpää (Juha-Pekka Keisala), Rami Ala-Nisula (Reetta Kananoja), Esa Rintala (Helena Tuuri-Tammela).

Kansallinen kokoomus
Kai Pöntinen, varapuheenjohtaja (Jaakko Pukkinen), Anna-Maija Renko (Annu Ridanpää-Taittonen), Harri Salonen (Jukka Joensuu).

Suomen sosialidemokraattinen Puolue
Aarne Heikkilä (Jukka-Pekka Matintupa), Sirkka Penttilä (Eila Koskinen).

Perussuomalaiset
Hannu Akkanen (Mika Haapsaari).

Kristillisdemokraatit
Kimmo Rantanen (Johanna Yli-Kaatiala).

Siniset
Raimo Vistbacka (Esa Niemistö).

Vasemmistoliitto
Antti Perkkalainen (Antti Knuuttila).

Vihreät
Anna Granlund (Henna Rantasaari).

Ohjausryhmän jäseniä ovat myös Lasse Anttila (maakuntahallituksen puheenjohtaja), Tero Järvinen (EPSHP) sekä Kaija-Riitta Suonsyrjä (strategisen ohjausryhmän varapuheenjohtaja).

Esittelijöinä toimivat Tytti Luoto, Carita Liljamo ja Tero Järvinen.