Sote-uudistuksessa on perustettu uusia työnantajaorganisaatiota eli hyvinvointialueita. Uudistus on alueellinen muutosprosessi, joka muuttaa rakenteita, tietojärjestelmiä, organisaatiorakenteita ja työtehtäviäkin.

Kuntien ja kuntayhtymien palveluksessa oleva sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen henkilöstö siirtyy uudistuksen yhteydessä hyvinvointialueiden palvelukseen. Myös kuntien yhteisten tukipalvelujen osalta työntekijä siirtyy hyvinvointialueen palvelukseen, jos henkilön nykytehtävistä vähintään puolet kohdistuu kunnan sosiaali- tai terveyspalveluihin. Henkilöstö siirtyy liikkeenluovutuksella.

Jotta uudistus onnistuisi, on hyvinvointialueille luotava henkilöstökäytännöt sekä henkilöstövoimavarojen johtamisen (HRM) käytännöt. Henkilöstöasioiden valmistelu on osa hyvinvointialueen suunnittelua. Yhteistyö muiden valmistelijoiden kanssa on tärkeää. Valmisteluun vaikuttaa myös valtakunnallisesti viitoitettu tiekartta ja aikataulu.

Henkilöstöjaoston valmistelussa keskeisiä asioita ovat; palkanlaskenta- ja HR-järjestelmät, henkilöstötiedon keruu, palvelussuhteeseen liittyvät ehtovertailut, johtamisen uudistaminen, henkilöstövoimavarojen tiedolla johtaminen, henkilöstön työhyvinvointi ja uudistuksen muutosvalmennus.

Ensisijaisen tavoitteena henkilöstöjaoston työskentelyssä on rakentaa Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen henkilöstöasioiden valmius sellaiseksi, että henkilöstön siirtyminen hyvinvointialueelle on mahdollista toteuttaa valtakunnallisen aikataulun mukaisesti, hallitusti ja asiantuntevasti.

Valmistelun aikana luodaan hyvinvointialueen yhteisen henkilöstöpolitiikan perusta. Niiden avulla varmistetaan yhtenäiset, ammattimaiset henkilöstöjohtamisen käytännöt ja prosessit.

Yhteisenä tavoitteena on saada aikaan vetovoimainen, haluttu työnantaja. Osaavat ja onnistuvat työntekijät sekä ammattitaitoiset esimiehet takaavat laadukkaan palvelun ja positiivisen asiakas-kokemuksen.

Henkilöstön edustajat ovat mukana henkilöstöjaostossa.

Yhteistyöterveisin
Kari Jokinen
henkilöstöjaoston puheenjohtaja