Tukipalvelujaosto valmistelee tulevan hyvinvointialueen tukipalveluihin liittyvää kokonaisuutta seitsemässä eri alajaostossa. Ruoka- ja puhtauspalvelut sekä välinehuolto muodostavat oman yhtenäisen valmisteltavan kokonaisuuden. Muut alajaostot ovat: tekniikka, tilahallinta, rakentaminen, turvallisuus/varautuminen, Pelastuslaitoksen tukipalvelut sekä viimeisimpänä tukipalvelujaoston valmisteltaviksi tehtäviksi siirtynyt asiakaspalvelukeskus. Tukipalvelujaoston valmistelussa on alajaostojen työryhmissä panostettu valmistelutyön alueellisuuteen osallistamalla kuntien ja kuntayhtymien henkilökunta. Tukipalveluissa merkittävän haasteen muodostaa hankintalaki, josta johtuen peruskuntien ja hyvinvointialueen mahdollisuus tuottaa toisilleen palveluja ilman yhtiöittämistä on jatkossa mahdotonta.

Ruoka- ja puhtauspalvelut sekä välinehuolto. Ruokapalveluissa valmistelun alkuvaiheessa ison kokonaisuuden on muodostanut kuntien yhteiskeittiöt. Hyvinvointialueen käynnistyessä ravintohuollon tuotanto pitää eriyttää niin henkilökunnan kuin tilojen osalta. Tässä tehdään tiivistä yhteistyötä alueen kuntien kanssa. Puhtauspalvelujen ja välinehuollon työryhmät työstävät tulevan hyvinvointialueen palveluverkostoa. Tekstiilityöryhmä on alkuvaiheessa kartoittanut alueen tekstiilityön määrät ja verkostot, ja työ etenee kohti yhtenäistä kokonaisuutta huomioiden myös työvaatteiden brändin merkityksen.

Tekniikan valmistelussa peruskuntien irtaimen omaisuuden siirto sekä huoltovastuun siirto muodostavat pohjan tulevalle hyvinvointialueen huoltoverkoston rakentamiselle. Tekniikassa ison kokonaisuuden muodostaa puhepalveluiden kokonaisuus, jossa alkuvaiheessa pyritään nykyisen alueellisen numeroinnin säilyttämiseen.

Tilahallinnan tehtävänä on yhteistyössä kuntien kanssa kartoittaa tulevat kunnilta vuokrattavat toimitilat ja laatia vuokrasopimukset valtakunnallisen valtioneuvoston asettaman asetuksen mukaisesti. Tilahallinta tulee vastaamaan hyvinvointialueella tilakokonaisuudesta, joka alustavan kartoituksen mukaan tulee olemaan sairaanhoitopiirin ja erityishuoltopiirin siirtyvän kiinteistömassa osalta noin 180 000 neliötä ja kunnilta vuokrattavien tilojen osalta noin 400 000 neliötä.

Rakentamisen valmistelussa yhtenäistetään sairaanhoitopiirin ja erityishuoltopiirin investointiesitykset sekä valmistellaan tulevan hyvinvointialueen investointiesitykset käsiteltäväksi hyvinvointialueen hallitukselle, valtuustolle sekä ministeriölle.    

Asiakaspalvelukeskuksen valmistelu jakautuu kahteen työryhmään eli tulevan hyvinvointialueen sihteeripalvelujen valmisteluun ja neuvontapalveluiden valmisteluun. Neuvontapalvelut muodostuvat puhelunvälittäjien, sisäisen potilaskuljetuksen ja palveluneuvojien palveluiden valmistelusta.

Turvallisuus ja varautuminen valmistellaan yhteistyössä hallintopalveluiden kanssa huomioiden useat lakiin perustuvat tehtävät.

Pelastuslaitoksen tukipalveluiden kartoitustyö on tukipalveluiden osalta painottunut tilahallinnan kanssa vuokrasopimusten kartoitukseen ja tilojen vuokrasopimusten siirtoon hyvinvointialueelle.

Yhteistyöterveisin
Jari Hakala
tukipalvelujaoston puheenjohtaja