Alkusyksyllä 2021 aloittaneella viestintäjaostolla on hyvinvointialueen valmistelussa useita erilaisia tehtäviä.

Jaostomme sekä koordinoi että osaltaan toteuttaa valmisteluajan viestintää, muun muassa kuntalaisille, kuntapäättäjille sekä siirtyvälle henkilöstölle suunnattuja Teams-infotilaisuuksia. Valmisteluajan viestintään kuuluvat lisäksi aktiivinen sosiaalisen median sisällöntuotanto Sote-uudistus Etelä-Pohjanmaa -kanaville, graafisen materiaalin laatiminen sekä epsoteuudistus.fi -sivuston ylläpitäminen ja kehittäminen. Meille tärkeää on myös alueen asukkaiden osallistuminen: vaikuttamisen mahdollisuuksia olemme tarjonneet esimerkiksi hyvinvointialueen nimeen liittyvän kuntalaiskyselyn sekä erilaisten ennakkokysymysmahdollisuuksien muodossa. Osallisuuden edistämisessä teemme hyvää yhteistyötä yhdyspintajaoston kanssa.

Ajankohtaisten viestintätehtävien ohella valmistelemme tulevan hyvinvointialueen viestinnän kokonaisuutta. Tätä tehtävää varten jaostomme alle on perustettu kolme alajaostoa.

Verkkosivualajaosto työstää tulevan hyvinvointialueen ulkoisia verkkosivuja. Kyseessä on iso hanke, sillä verkkosivut tulevat olemaan alueemme kuntalaisille kattavin tiedon välittämisen kanava. Verkkosivujen laatimisessa teemme tiivistä yhteistyötä sekä ICT-jaoston että palvelujaoston kanssa.

Tulevan hyvinvointialueen työntekijöiksi tulee siirtymään noin 9000 eri alan ammattilaista. Intra-alajaosto valmistelee puolestaan sisäisen viestinnän ratkaisua, jonka kautta tulevan hyvinvointialueen työntekijät saavat tietoa muun muassa työsuhdeasioista, koulutuksista sekä työhön liittyvistä ohjeista. Intran osalta yhteistyö sekä ICT- että henkilöstöjaoston kanssa on tiivistä.

Brändialajaoston tehtävänä on koordinoida uuden hyvinvointialueen brändityötä. Hyvinvointialueeseen liittyvät maakunnan nykyiset sote- ja pelastustoimen palvelut. Uutena organisaationa hyvinvointialue tulee tarvitsemaan myös uuden brändin. Brändi sanoittaa ja kuvaa sitä, mitä hyvinvointialue edustaa ja mitä se edistää. Brändityössä luodaan myös uuden hyvinvointialueen visuaalinen ilme.

Sekä viestintäjaostossa että sen alajaostoissa on jäseniä niin sairaanhoitopiiristä kuin maakunnassa toimivista sote- ja pelastustoimen organisaatioista.

Alajaostoissa tehtävän työn lisäksi viestintäjaosto on kartoittanut siirtyvien organisaatioiden sosiaalisen median viestinnän käytäntöjä sekä valmistellut hyvinvointialueen viestintäorganisaation muodostamista.

Yhteistyöterveisin
Anna Lindholm
viestintäjaoston puheenjohtaja