Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen kokonaisuutta valmistellaan kymmenessä jaostossa, joista yksi on yhdyspintajaosto. Toiminta on käynnistynyt syyskuussa 2021 ja jaosto on kokoontunut 1–2 kertaa kuukaudessa.

Lainsäädäntö sekä sosiaali- ja terveysministeriön kansallisen valmistelun tiekartta ohjaavat yhdyspintajaoston kokonaisuuden etenemistä. Yhdyspintajaoston tehtäviksi on asetettu Etelä-Pohjanmaalla muun muassa seuraavat asiat:

 • Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastuslaitoksen yhteistyön ja rajapintojen selvittäminen
 • Pelastuslaitoksen ja Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymän kytkeminen hyvinvointialueeseen
 • Yhdyspinnat (esim. hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen) kuntien kanssa
 • Yhteistyö kolmannen sektorin ja yksityisten toimijoiden kanssa

Yhdyspintajaosto tekee tiivistä yhteistyötä hyvinvointialueen valmistelua tekevien jaostojen, kuntien, järjestöjen ja yrittäjien kanssa.

Yhdyspintajaoston alajaostot

Yhdyspintajaoston alla toimii kolme erillistä jaostoa: HYTE, TKIO ja Sote-yrittäjät. Lisäksi yhdyspintajaoston alla toimii osallisuustyöryhmä. Koska Etelä-Pohjanmaa on profiloitunut yrittäjämaakunnaksi, on valmisteluun kytketty myös sote-yrittäjät.

 • HYTE-työryhmän tavoitteena on hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen. Alueellinen hyvinvointikertomus ja -suunnitelma ovat osana työryhmän toimintaa. Lisäksi työryhmän toimintaan sisältyy
  • Verkostot, yhteistyöryhmät – tuki muille toimijoille ja hyte-näkökulman huomioiminen hyvinvointialueen toiminnassa
  • HYTE-osaamisen tuki kunnille
  • 3. sektorin toiminnan tukeminen – mahdollistaminen ja hyödyntäminen
  • Ennaltaehkäisyn näkökulma hoitoketjuissa
  • Osallisuus: asukkaat, henkilöstö ja sidosryhmät kiinteä osa toimintaa
 • TKIO (tutkimus, kehittäminen, innovaatiot ja osaaminen) -ryhmä valmistelee esitykset vastuunjaosta eri toimijoiden kesken. Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteinen järjestelmäsuunnitelma tukee valmistelua. Lisäksi työryhmässä valmistellaan maakunnallista TKIO-yksikköä yhdessä maakunnan yhteistyötahojen kuten oppilaitosten, SONet BOTNIAn ja muiden maakuntien kanssa.
 • Sote-yrittäjät: Yrittäjien edustus yhdyspintajostossa on edustettuna Etelä-Pohjanmaan Yrittäjien toimesta. Etelä-Pohjanmaan Yrittäjät on pohjalaisten yritysten edunvalvoja ja yrittäjyyden asiantuntija. Etelä-Pohjanmaan Yrittäjiin kuuluu lähes 300 sote-alan yritystä. Hyvinvointialueen valmisteluun liittyen Etelä-Pohjanmaan Yrittäjät ovat perustaneet laajapohjaisen sote-työryhmän. Yhdyspintajaostoon yrittäjät ovat nimenneet kaksi sote-yrittäjien edustajaa.
 • Osallisuustyöryhmä: Hyvinvointialueen osallisuutta ja osallisuusmallia edistävä ryhmä aloitti toimintansa joulukuussa 2021. Ryhmään on kutsuttu eri sektoreilta niitä toimijoita, jotka edistävät asukkaiden osallisuutta oman roolinsa ja tehtävänsä kautta (mm. järjestöneuvostosta, kokemusasiantuntijatoiminnan koordinaatiosta ja asiakasraatien edustajia). Tavoitteena on luoda hyvinvointialueen osallisuusmalli ja varmistaa asiakkaiden sekä heidän läheistensä näkökulman huomioiminen kaikissa sosiaali- ja terveyspalveluissa sekä niiden suunnittelussa, kehittämisessä ja arvioinnissa. 
Klikkaamalla kuvaa saat sen suuremmaksi.

Yhdyspintajaoston etenemissuunnitelma

Yhdyspintajaoston työtä ohjaa kansallinen valmistelun tiekartta sekä sille alueellisesti asetetut tavoitteet. Yhdyspintajaoston etenemissuunnitelma on kuvattu alla olevassa kuvassa.

Klikkaamalla kuvaa saat sen suuremmaksi.

Yhteisenä tavoitteena on aikaansaada sujuva yhteistyö eri yhdyspinnoilla toimivien tahojen kanssa. Asiaa kuvastaa kumppanuussopimusten solmiminen ja yhdyspintatoimintojen verkostojohtaminen.

Klikkaamalla kuvaa saat sen suuremmaksi.

Yhteistyöterveisin
Terhi Haapala
Yhdyspintajaoston puheenjohtaja