448 – mitä on luvun takana?

Sote-uudistusta on tekemässä Etelä-Pohjanmaalla hanketyöntekijöiden lisäksi 448 henkilöä eri työryhmissä. Osalla työryhmiä on enemmän, osa osallistuu yhteen työryhmään. Tällä hetkellä työryhmiä on kaikkiaan 35 kappaletta.

Työryhmissä on mukana työntekijöitä, viranhaltijoita, poliittisia päättäjiä, järjestöjen edustajia, nuorisovaltuuston edustajia ja kokemusasiantuntijoita. Työryhmiin osallistujia on tasaisesti ympäri Etelä-Pohjanmaata. Sinäkin tunnet melko varmaan jonkun työryhmään osallistujan.

Sote-uudistus on jo osa arkeasi, tämän kertoo luku 448.