Aito, vahva, välittävä ja helposti saavutettava monialainen sosiaali- ja terveyskeskus

Eri puolilla Suomea valmistellaan ja kehitetään sosiaali- ja terveyskeskuksia (sote-keskus), osana käynnissä olevaa sote-uudistusta. Monialainen sote-keskus ei ole aina fyysinen rakennus, vaan palveluiden ja toimijoiden muodostama kokonaisuus.

Tarkoituksena on luoda laaja-alainen sosiaali- ja terveyskeskus, jossa hyödynnetään uudenlaista työnjakoa, työvälineitä ja yhteen sovitettuja toimintamalleja. Asiakkaan on sinne helppo tulla, olla ja asioida. Palvelut sujuvat ja toimivat yhteen. Tuki tai apu lähtee rullaamaan ensimmäisestä yhteydenotosta, oli asiakkaan asia sitten yksinkertainen tai monitahoisempi. Ammattilaisten näkökulmasta on tärkeää, miten hän pystyy auttamaan asiakkaita parhaalla mahdollisella tavalla sekä millaisessa työyhteisössä on hyvä työskennellä ja kehittyä.

Alkuvuodesta 2022 asukkaamme vastasivat nettisivuillamme avoimeen kyselyyn, mitä sinä eteläpohjalaisena asukkaana odotat tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskukselta? Vastauksia tuli reilu 50 ja ne voi kiteyttää kolmeen keskeiseen teemaan: monipuoliset palvelut, niiden saatavuus ja saavutettavuus sekä osaaminen. Vastauksissa toivottiin tasa-arvoisia, laadukkaita ja monipuolisia sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita lähellä, nopeasti ja helposti. Keskeisen sanoman voi kiteyttää myös yhden vastaajan sanoin: ” Että mua kuunnellaan, koska olen oman kroppani ja pääni asiantuntija”.

Palvelut

Palveluilta odotetaan, että niitä saadaan ja tuotetaan lähellä asiakasta. Sosiaali- ja terveyskeskuksessa tulee olla selkeästi kerrottuna, mitä palvelua on saatavilla, mistä ja koska. Palveluiden tulee olla tasa-arvoisesti saatavilla kokoa alueellamme, niin peruspalveluiden kuin esimerkiksi erityis- ja kuntoutuspalveluiden osalta.

Nykyisen palvelutason toivotaan säilyvän ja palveluvalikoiman monipuolistuvan, esimerkiksi liikkuvin palveluin tai etäpalveluin. Myös ennaltaehkäiseviä ja matalan kynnyksen palveluita toivottiin lisää. Inhimillisyys ja asiakkaan arvokas kohtaaminen nousivat esiin monista vastauksista: minua kuunnellaan, autetaan ja minun asiani tai huoleni otetaan vastaan yksilöllisyys huomioiden.

Saatavuus ja saavutettavuus

Yhteydenotot tulee olla yksinkertaista ja sujuvaa. Nettisivujen tulee olla selkeät, helppokäyttöiset ja siellä tulee olla selkeästi näkyvillä yhteystiedot ja selkeät hoito- ja palveluohjeet. Neuvoa tulisi voida kysyä yksinkertaisesti ja helposti: tulisi olla yksi numero, johon voi soittaa ja kysyä neuvoa, jos ei tarkalleen tiedä, mihin tulisi olla yhteydessä tai miten toimia. Puheluihin tai chattiin vastataan mahdollisimman nopeasti ja myös mahdollisuutta nettiajanvaraukseen toivotaan.

Palvelut tulee olla helposti ja nopeasti saatavilla, eri kanavien kautta niin fyysisesti kuin sähköisestikin. Hoito tai palvelu ei saa olla kiinni haastavista kulkuyhteyksistä tai pitkistä matkoista. Palvelut halutaan läheltä ja jonottomasti, vauvasta vaariin. Palveluita tulee olla tarjolla oikea-aikaisesti, riittävän pitkään ja katkeamattomin hoitopoluin. Eri ammattilaisten työskentely ja palvelut kulkevat sujuvasti ja asiakkaan näkökulmasta jouhevasti.  

Osaaminen

Sote-keskukselta odotetaan uusia tapoja toimia ja uusien toimintatapojen omaksumista. Sote-keskukseen toivotaan myös palveluohjaajaa tai asiakasvastaava, joka voi ottaa kopin asioiden selvittelystä ja jolla on tiedossa kaikki palvelut.

Henkilökunnan toivotaan olevan osaavaa ja ammattitaitoista, yhteistyön eri tahojen kanssa tulee sujua. Henkilökunnalta odotetaan kunnioittavaa ja arvostavaa kohtelua sekä aitoa palveluhalukkuutta. Henkilökuntaan toivotaan panostettavan, niin osaamisen vahvistamisen, pysyvyyden kuin työhyvinvoinnin näkökulmasta. Johtaminen tulee olla avointa ja joustavaa sekä perustua tietoon. Lisäksi toivotaan avointa ja hyvän hallintotavan mukaista hallintoa sekä toimiva sisäistä valvontaa ja toisaalta ajan hermolla pysymistä ja toimintojen jatkuvaa kehittämistä.

Osallistu ja vaikuta

Miten juuri Sinä asukkaana, ammattilaisena, päättäjänä tai johtajana voit vaikuttaa siihen, että eteläpohjalaisesta sosiaali- ja terveyskeskuksesta tulee paras mahdollinen: aito, helposti saavutettava, vahva ja välittävä?  Voit vastata nimettömänä tähän omasta näkökulmastasi juhannukseen mennessä, linkki kyselylomakkeeseen.

Lisätietoja
Anna Nurmela
anna.nurmela@seinajoki.fi