Aluehallituksen ensimmäisen kokouksen 21.3.2022 esityslista julkaistu

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen aluehallituksen ensimmäinen kokous on 21.3.2022.

Kokouksen esityslistalla on mm. hyvinvointialueen johtajavalintojen periaatteet, professiojohtajien ja toimialuejohtajien virkojen perustaminen, kelpoisuusehdoista päättäminen ja virkavalintamenettely, hyvinvointialuejohtajan viran haun auki julistaminen ja palvelussuhteen ehdot, selvitys hyvinvointialueelle siirtyvästä henkilöstöstä, henkilöstön siirtosuunnitelma ja henkilöstön siirtosopimus, Etelä-Pohjanmaan kuntien ja sote-kuntayhtymien selvitykset ja esitykset hyvinvointialueelle siirtyvästä irtaimesta omaisuudesta, sopimuksista, vastuista ja toimitiloista, hyvinvointialueen tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2021 sekä hyvinvointialueen lautakuntien toiminnan käynnistäminen ja väliaikaisesta esittelystä päättäminen.

Tutustu aluehallituksen esityslistaan täällä.

Tutustu aluehallituksen jäseniin ja organisoitumiseen täällä.