Aluehallitus hyväksyi muutokset Kuusiolinnan sopimukseen

Etelä-Pohjanmaan aluehallituksen kokous järjestettiin 7.12.2022.

Aluehallitus käsitteli Kuusiokuntien ja Kuusiolinna Terveys Oy:n välistä palvelusopimusta. Aluehallitus hyväksyi sopimukseen tehdyt muutokset, jotka astuvat voimaan 1.1.2023.

Kuntalaiselle tämä tarkoittaa sitä, että 1.1.2023 lähtien Kuusiolinna tuottaa sote-palvelut Alavuden, Kuortaneen, Soinin ja Ähtärin alueilla, kuten tälläkin hetkellä. Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue tiedottaa asiasta yksityiskohtaisemmin erillisellä tiedotteella.

Aluehallitus kävi keskustelua sote-keskusten palvelukokonaisuudesta. Hyvinvointialueella on toiminnan käynnistyessä kahdeksan sote-keskusta − Kauhajoella, Kurikassa, Ilmajoella, Seinäjoella, Lapualla, Kauhavalla, Alajärvellä ja Alavudella. Sote-keskusten lisäksi maakunnassa toimii useita sote-keskusten toimipisteitä.

Sote-keskusten palveluihin kuuluu samoja palveluja kuin vuonna 2022. Sote-keskusten vuodeosastot säilyvät ennallaan. Palveluita järjestetään lähipalveluina, liikkuvina palveluina, etänä ja keskitettyinä palveluina. Puhelinnumerot säilyvät ennallaan.

Aluehallitus päätti perustaa hyvinvointialueelle kahdeksan valvontakoordinaattorin tointa sekä 19 tointa henkilöstöpalveluihin. Toimet on tarkoitus täyttää pääosin sisäisellä hakumenettelyllä.

Lisäksi aluehallitus merkitsi tiedoksi 22 Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen ja ammattijärjestöjen neuvottelevien pääluottamusmiesten kanssa tehtyä paikallista sopimusta.