Aluehallitus valitsi hyvinvointialueen henkilöstöjohtajaksi Terhi Haapalan

Etelä-Pohjanmaan aluehallituksen kokous järjestettiin 28.11.2022.

Aluehallitus päätti valita hyvinvointialueen henkilöstöjohtajaksi HTM Terhi Haapalan. Haapala toimii tällä hetkellä Lapuan kaupungin perusturvajohtajana. Hyvinvointialueen valmistelussa hän on toiminut yhdyspintajaoston puheenjohtajana.

Henkilöstöjohtajan virka oli haettavana sisäisessä ilmoittautumismenettelyssä. Virkaan ilmoittautui yhteensä kuusi henkilöä, jotka kaikki täyttivät viran kelpoisuusehdot.

– Kaikki virkaa hakeneet haastateltiin ja kokonaisarvion perusteella hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen yksimielisesti, aluehallituksen puheenjohtaja Lasse Hautala toteaa.

Terhi Haapala oli valittu syyskuussa hyvinvointialueelle rekrytointi- ja työhyvinvointijohtajaksi. Haapalan tämänpäiväisen valinnan vuoksi rekrytointi- ja työhyvinvointijohtajan virka tullaan avaamaan uudelleen hakuun.

Aluehallitus hyväksyi järjestöavustusten myöntämisperiaatteet.

Hyvinvointialue voi myöntää avustuksia sellaiseen järjestötoimintaan, joka on hyvinvointialueen strategian mukaista ja täydentää hyvinvointialueen toimintaa. Hyvinvointialue voi tukea järjestöjä joko toiminta-avustuksella, kumppanuusavustuksella tai tila-avustuksilla. Hyvinvointialue myöntää avustuksia talousarviomäärärahojensa puitteissa.

Aluehallitus käsitteli asiakasmaksuihin liittyviä käytännön asioita. Hyvinvointialueen asiakaslaskut toimitetaan joko paperilaskuina, e-laskuina tai suoramaksusopimuksina asiakkaan valinnan mukaisesti. Hyvinvointialue ei ota vastaan käteis- tai korttimaksuja. Asiakaslaskujen eräpäivä on 21 päivää laskun päiväyksestä.

Aluehallitus teki päätöksen digitaalisten palveluiden hankinnasta hyvinvointialueen tarpeisiin. DigiFinlandin palveluihin kuuluvat muun muassa sähköinen asiointikanava Omaolo, päivystysavun neuvonta- ja ohjauspalvelu 116117 sekä vuoden 2023 aikana käyttöönotettava sähköinen perhekeskus Omaperhe.

Lisäksi aluehallitus hyväksyi seuraavat hyvinvointialueen henkilöstöhallintoon liittyvät dokumentit: ennakoivan tuen toimintamalli, toimintakyvyn edistämisen ja uudelleensijoittamisen toimintamalli sekä häirinnän ja epäasiallisen kohtelun hallinnan toimintamalli. Aluehallitus hyväksyi myös päihdeohjelman.