Aluevaltuusto hyväksyi terveydenhuollon asiakasmaksuja hyvinvointialueelle

Etelä-Pohjanmaan aluevaltuuston kokous järjestettiin maanantaina 24.10.2022.

Aluevaltuusto hyväksyi yksimielisesti terveydenhuollon asiakasmaksuja hyvinvointialueelle. Maksut tulevat voimaan 1.1.2023 lähtien. Nyt hyväksytyt maksut koskevat muun muassa lääkärikäyntien, kotisairaalan ja suun terveydenhuollon asiakasmaksuja perusterveydenhuollossa. Maksut ovat asiakasmaksuasetuksen enimmäismäärien mukaiset. Nykyisellään vastaavat maksut ovat olleet maakunnassa varsin yhteneväiset ja samansuuruiset kuin hyvinvointialueelle hyväksytyt asiakasmaksut. Asiakasmaksuasiakirja täydentyy muiden palveluiden osalta vielä syksyn aikana.

Aluevaltuusto kuuli talousjohtaja Anu Helinin ja talouspäällikkö Heli Hämeenniemen katsauksen talousarviovalmisteluun. Tällä hetkellä Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen talousarvio vuodelle 2023 on noin 94 miljoonaa euroa alijäämäinen. Talousarvion työstöä jatketaan edelleen.

– Budjetissamme on vielä paljon kurottavaa. Meidän on kuitenkin pidettävä huolta palveluista, mutta samanaikaisesti uskallettava uudistaa niitä kustannusvaikuttavasti. Tässä työssä meidän tulee luottaa ammattitaitoiseen henkilökuntaamme, aluevaltuuston puheenjohtaja Paula Risikko toteaa.

– On väistämätöntä, että Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue tulee muiden hyvinvointialueiden lailla tekemään alijäämäisen budjetin ensi vuodelle. Nyt kysymys on siitä, miten paljon alijäämäinen budjetti tulee olemaan, hyvinvointialuejohtaja Tero Järvinen painottaa.

Talousarvio etenee 7.12. talous- ja investointilautakunnan, 13.12. aluehallituksen sekä 19.12. aluevaltuuston käsiteltäväksi. Aluevaltuusto seuraa käsittelyn etenemistä ja palaa aiheeseen iltakoulussa marraskuun aikana.

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen investointisuunnitelma vuodelle 2023 on paraikaa ministeriöiden käsittelyssä. Siihen odotetaan vastausta marraskuun aikana. Tällä hetkellä huomio kohdistuu seuraavan neljän vuoden 2024–2027 tarkastelujaksolle. Keskusteluja investointisuunnitelmien karsintatavoitteista käydään eri palvelualueiden kesken.

Hyvinvointialueen talouden tasapainottamistyöryhmä on aloittanut toimintansa. Työryhmän tehtävänä on laatia talouden tasapainottamisohjelma vuosille 2023–2026.