Arvopelin vastauksista pohja hyvinvointialuestrategian valmistelulle

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen strategian valmistelu on alkanut alkuvuodesta 2022. Hyvinvointialuestrategian valmistelu aloitettiin alueen asukkaiden ja henkilöstön kanssa arvopelillä. Arvopelissä kysyttiin näkemyksiä siitä, mikä on tärkein arvo, jonka tulisi ohjata tulevan hyvinvointialueen toimintaa.

Arvopelillä saatiin yli 7800 vastausta ja peräti 917 arvoehdotusta hyvinvointialueelle. Vastausten teemoina esiin nousivat erityisesti avoimuus, asiakaslähtöisyys, joustavuus, osallisuus ja yhteistyökyky, luotettavauus, oikeudenmukaisuus ja yhdenvertaisuus, kunnioittaminen, uudistumiskyky ja kehitysmyönteisyys, rehellisyys sekä saatavuus.

Arvopelin vastauksia hyödynnetään hyvinvointialuestrategian valmistelussa. Lämpimät kiitokset kaikille arvopeliin osallistuneille!