AVAIN-mittari käyttöön aikuissosiaalityössä

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) AVAIN-mittari on liitetty osaksi sosiaalihuollon valtakunnallista asiakastietojärjestelmää. AVAIN-mittari on nyt mahdollista ottaa käyttöön aikuissosiaalityön vaikuttavuuden arvioinnin tueksi työikäisten sosiaalityössä.

AVAIN-mittaria on testattu viimeisen kahden vuoden ajan osana Sosiaalihuollon kehittämisohjelmaa (2020–2022). Testauksessa ja kehittämisessä on ollut mukana laaja joukko kuntia ja tietojärjestelmätoimittajia myös meitä eteläpohjalaisia.

AVAIN-mittarin lähtökohtana ovat asiakkaan omat tavoitteet ja elämäntilanne, joiden perusteella sosiaalityön menetelmät ja palvelut valitaan. Lue lisää Avain-mittarista THL:n verkkosivulta, linkki.

Opas AVAIN-mittarin käytön tueksi

AVAIN-mittarin käytön tueksi on julkaistu opas sosiaalialan ammattilaisille. Oppaassa kuvataan laajasti, konkreettisia tapausesimerkkejä hyödyntäen sitä, miten mittaria käytetään arjen aikuissosiaalityössä, ja tarjotaan käytännön neuvoja kirjaamisen tueksi.

Löydät oppaan täältä https://www.julkari.fi/handle/10024/144101

Alkuperäinen uutinen on julkaistu THL:n verkkosivulla 9.3.2022, linkki uutiseen.