Ennaltaehkäisevällä työllä on merkitystä – SeAMKin opiskelijat yhteistyössä Tulevaisuuden Sote-keskus -hankkeen kanssa

SeAMK:n sosionomiopiskelijoiden ryhmä vertaili oppimistehtävänään lasten ja nuorten sosiaali- ja terveydenhuollon ennaltaehkäisevän toiminnan ja korjaavan toiminnan kustannuspolkuja case-tyyppisesti. Opiskelijat käsittelivät kolmea erilaista lasten ja nuorten elämänpolkua erilaisine haasteineen. Opiskelijat toivat esiin ennaltaehkäisevän ja korjaavan toiminnan erot toiminnassa ja kustannuksissa.

Pääset tutustumaan työhön linkin takaa SeAMK:n verkkojulkaisusta: Ennaltaehkäisevä työ esille vaikuttavuuspolkujen avulla – Sosionomiopiskelijat mukana sote-uudistuksen kehittämistyössä | @SeAMK-verkkolehti