Etelä-Pohjanmaa edelläkävijöiden joukossa elintapaohjauksen kehittämisessä

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on julkaissut tiettävästi ensimmäisenä Suomessa ammattilaisille suunnatun verkkopohjaisen elintapaohjauksen käsikirjan. Käsikirja tukee elintapaohjauksen ammattilaisia ohjauksen eri vaiheissa, ohjaa vaikuttavien menetelmien käyttöön ja tarjoaa käytännön työkaluja elintapaohjauksen toteutukseen.

Elintapojen muuttamista tuetaan
vaikuttavilla toimintamalleilla ja toimivilla työkaluilla

Elintapaohjaukselle on tarvetta, koska epäsuotuisat elintavat haastavat myös eteläpohjalaisten hyvinvointia ja terveyttä. Kouluterveyskyselyn 2021 mukaan maakunnassa on maan eniten ylipainoisia lapsia ja nuoria. Aikuisväestössä ylipainoisia on myös maan eniten (69,5 %) ja terveysliikuntasuositusten mukaan liikkuvia on maakunnista toiseksi vähiten (33,6 %), kertoo puolestaan FinSote-tutkimus vuodelta 2020. Myös elintapaohjauksen palvelutarjontaa tulee vahvistaa ja alueen kuntiin onkin viime vuosina vakinaistettu useampi elintapaohjaajan resurssi.

Käsikirjan valmistelusta on vastannut sairaanhoitopiirin perusterveydenhuollon ja terveyden edistämisen yksikkö Aksila. Valmistelutyötä on tehty elintapaohjauksen maakunnallisessa kehittämisverkostossa ja arvioinnin on suorittanut ulkopuolinen asiantuntijaryhmä. Valmistelua ovat tukeneet Etelä-Pohjanmaan sote-rakenneuudistus ja Tulevaisuuden sote-keskus hankkeet. Elintapaohjauksen käsikirja on julkaistu täysin uudella verkkosivustolla osoitteessa: https://palvelupolku.epshp.fi/ -> Elintapaohjauksen käsikirja.

Lisätietoja
Juha Vuorijärvi
hyvinvointikoordinaattori, terveysliikunnan asiantuntija
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri
050 474 2995
juha.vuorijarvi@epshp.fi