Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueelle valittu viranhaltijoita

Perhe- ja sosiaalipalveluiden toimialueelle on tehty seuraavat henkilövalinnat:

Vastuuyksikköjohtaja, Perheoikeudelliset palvelut
Merja Latvala

Vastuuyksikköjohtaja, Kasvatus- ja perheneuvontapalvelut
Terhi Järvi

Vastuuyksikköjohtaja / Johtava sosiaalityöntekijä (3), Lapsiperheiden sosiaalityö
Minna Savioja, Anne Leinonen ja Anna Ruokoja

Vastuuyksikköjohtaja / Johtava sosiaalityöntekijä (3), Lastensuojelu
Anne Siltala, Minna Sillanpää ja Susanna Lammi

Vastuuyksikköjohtaja, Sijaishuolto
Johanna Lamminen

Vastuuyksikköjohtaja, Perhetyö
Emmi Tietäväinen

Vastuuyksikköjohtaja, Lasten- ja nuorten mielenterveys- ja riippuvuushoidon palvelut
Merja Kattelus

Vastuuyksikköjohtaja (3), Opiskeluhuollon palvelut
Tiina Hauta, Jaana Harhala ja Pamela Rintala

Vastuuyksikköjohtaja (3), Neuvolapalvelut
Anu Leinonen, Heli Mäki ja Hanna Noponen

Vastuuyksikköjohtaja/ Johtava sosiaalityöntekijä (3), Aikuissosiaalityö ja –ohjaus
Taija Rantamäki, Maarit Pasto ja Hanna Lindström

Vastuuyksikköjohtaja (2), Työikäisten työllistymistä ja osallisuutta edistävät palvelut
Anne Timo ja Mira Järvelä

Vastuuyksikköjohtaja (2), Työikäisten kotona asumisen tuki ja asumispalvelut
Mia Välimaa ja Suvi Vaaranmaa

Vastuuyksikköjohtaja/ Johtava sosiaalityöntekijä (3), Vammaisten sosiaalityö- ja ohjaus
Merja Mäkitalo, Johanna Kariluoma ja Maija Koivula

Vastuuyksikköjohtaja (3), Vammaisten asumispalvelut
Johanna Mäenpää, Mervi Olli ja Tiina Paganus

Vastuuyksikköjohtaja (2), Vammaisten päiväaikainen toiminta
Ritva-Liisa Riskumäki-Mäenpää ja Johanna Mäki-Rautila

Vastuuyksikköjohtaja, Vammaisten kotiin annettavat palvelut
Marjo-Riitta Rauhala