Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen valmistelussa tehdään ensimmäistä kertaa lapsivaikutusten arviointi – vaikuta lapsiperheiden sosiaalityöhön ja lastensuojeluun

Ammattilaisten on huomioitava päätöstensä vaikutukset lapsen ja nuoren hyvinvointiin, kehitykseen ja kasvuympäristöön. Näin ollen Etelä-Pohjanmaan tuleva hyvinvointialue ja sen eri hankkeet toteuttavat lapsivaikutusten arvioinnin lapsiperheiden sosiaalipalveluita ja lastensuojelua organisoitaessa ja kehitettäessä.

Tähän kyselyyn voivat vastata lapset, nuoret, vanhemmat/huoltajat ja ammattilaiset julkisista ja yksityisistä organisaatioista. Kokoamme kyselystä saadut vastaukset diasarjaksi, joka on hyvinvointialueen valmistelun käytössä. Vastausaikaa on 31.8.2022 saakka. Vastaaminen tapahtuu nimettömänä.

Pyydämme sinulta näkemyksiä siitä, millaisia myönteisiä tai kielteisiä vaikutuksia havaitsette olevan lapsen oikeuksien kannalta lapsiperheiden sosiaalipalveluiden tai lastensuojelun eri prosessien vaiheissa. Kysymysten yllä on kuvitteellinen tarina, joka auttaa havainnollistamaan asiakkuuden mahdollista etenemistä. Tarinan ja sen yhteydessä olevien kysymysten pohjalta voit kertoa oman näkemyksesi asiaan. Koska yhtä oikeaa tapaa organisoida lapsiperheiden sosiaalipalveluita ja lastensuojelua ei ole, on näkemyksesi tärkeä.

Tästä pääset vastaamaan. Voit vastata molempiin tai yhteen kyselyyn:

Lapsiperheiden sosiaalipalvelut, vastaa kyselyyn tästä.
Lastensuojelu, vastaa kyselyyn tästä.

Lisätietoja: jos sinulla on pienikin kysymys tähän liittyen, soita ja kysy lisää Auli Romppainen p. 040 830 0337 tai Satu Mäki-Fossi p. 040 630 2625.