Etelä-Pohjanmaan LAPE-toiminnan organisoituminen

Etelä-Pohjanmaalla toimiva maakunnallinen lasten, nuorten ja perheiden palveluihin keskittyvä LAPE-toiminta on organisoitu neljälle ryhmälle, jotka tekevät tiivistä yhteistyötä.

LAPE organisaatio

Kullakin ryhmällä on oma keskeinen roolinsa LAPE-työssä. Ryhmien koordinointi tapahtuu Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeen toimesta. Alueella toimii lisäksi kuntien/kuntayhtymien omia LAPE-ryhmiä mm. perhekeskusten omia johto/ohjausryhmiä omien aikataulujensa mukaan. Tulevaisuuden sote-keskus -hanke osallistuu niiden toimintaan.

Maakunnan laaja LAPE-työryhmä kokoontui 18.2.2021

Etelä-Pohjanmaan maakunnan laaja LAPE-työryhmä kokoontui päivitetyllä kokoonpanolla 18.2.2021 Teams-kokouksena.

Laajan LAPE:n tehtävänä on tiedottaa ja ideoida lasten, nuorten ja perheiden asioista alueellamme. Edustettuina olivat laajasti sosiaali- ja terveydenhuolto, sivistyksen ja opetuksen toimiala, erikoissairaanhoito (operatiivinen sekä lasten ja nuorten psykiatrinen), SONet BOTNIA, ammatilliset oppilaitokset, järjestöt, ev.lut.seurakunta sekä nuorisovaltuusto.

Kokouksessa käsiteltyjä asioita olivat muun muassa LAPE-toiminnan organisointi ja toiminnalle tehdyn vuosikellon käsittely, MONNI-hanke, PEPP-koulutus, alueen NEPSY-toiminta ja sähköinen perhekeskus. Lisäksi kuultiin psykiatrisen sairaanhoitajan työstä yläkouluilla eli niin sanotusta merkkari-toiminnasta merkkarin kertomana.

MONNI-hankkeesta oli kertomassa hanketyöntekijä Auli Romppainen. MONNI-hanke on lastensuojelun monialaisen kehittämisen hanke Kanta-Hämeessä, Pirkanmaalla ja Etelä-Pohjanmaalla 2020–2022.  Tulevaisuuden sote-keskus -hanke tekee tiivistä yhteistyötä MONNI-hankkeen kanssa. Lisätietoa https://monnihanke.fi/

Etelä-Pohjanmaalle 5.–6. luokan opettajille ja muulle henkilökunnalle tulevasta PEPP-koulutuksesta oli LAPE:lle kertomassa johtaja Anne Salovaara-Kero, Pohjanmaan mieli / Pohjanmaa kriisikeskus Valo. PEPP-koulutus on ehkäisevää päihdetyötä, jota tullaan viemään koulun arkeen. Lisätietoa www.pepp.fi

Alueella toimii NEPSY-valmentajien ja -toiminnan verkosto. Tulevaisuuden sote-keskus -hanke haluaa paneutua Etelä-Pohjanmaalle tehdyn NEPSY-palveluverkoston juurruttamiseen. Tässä Tulevaisuuden sote-keskus -hanke tekee osittain yhteistyötä MONNI-hankkeen ja Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kanssa. 

Sähköistä perhekeskusta kehitetään DigiFinlandin ohjauksessa oman erillisen aikataulun mukaan. Alueella tullaan toteuttamaan sähköisen perhekeskuksen pilotti loppuvuodesta 2021. Anu Leinonen on aloittanut työskentelyn Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeessa sähköisen perhekeskuksen kehittämisen parissa. Tällä hetkellä sähköisen perhekeskuksen suunnitellaan olevan asiointiportaali ja tietopankki. Alueen jo olemassa olevat perhekeskuksen sähköiset toiminnot integroidaan sähköiseen perhekeskukseen.

Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeen tavoitteena on laajentaa psykiatrisen sairaanhoitajan palveluita opiskelijahuollossa. Alueella on jo ns. merkkari-toimintaa eli psykiatrisia sairaanhoitajia yläkouluilla. Merkkari-toiminnasta kokouksessa kertoi alueella toimiva merkkari Elina Peurala. Merkkarit tekevät yhteistyötä kuraattorien, psykologien, opettajien ja muun koulun henkilökunnan kanssa nuorten hyväksi. Merkkarille nuoret ohjautuvat esim. nuorisotoimesta, nuori voi ottaa itse yhteyttä tai vanhemmat ottavat yhteyttä. Opettajat, terveydenhoitaja tai kuraattori voivat myös lähettää nuoren merkkarille. Merkkarin työssä korostuu psykiatrinen osaaminen. Merkkarin työ on liikkuvaa ja verkostoissa tapahtuvaa. Palaute merkkarin työstä on ollut positiivista niin nuorilta, vanhemmilta kuin yhteistyötahoilta.

Seuraava maakunnan laaja LAPE-työryhmä kokoontuu 5.5.2021.