Etelä-Pohjanmaan sote-uudistuksen ajankohtaiskirje 1/2022

Aluevaltuuston työskentely käynnistyy Etelä-Pohjanmaalla 7.3.2022

Maanantai 7.3.2022 on merkittävä päivä Etelä-Pohjanmaalla. Seinäjoella  järjestetään tuolloin historian ensimmäinen Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen aluevaltuuston kokous. Pitkään, useamman hallituskauden aikana, valmisteltu hyvinvointialueuudistus saavuttaa määränpäänsä, kun suoralla kansanvaalilla valitut valtuutetut aloittavat työnsä. Aluevaltuusto tulee päättämään hyvinvointialueen toiminnan kannalta keskeisistä asioista sekä hyvinvointialuestrategiasta, joka sisältää hyvinvointialueen toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteet. Strategiassa huomioidaan asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen, palvelujen järjestämistä ja tuottamista koskevat strategiset linjaukset, hyvinvointialueen tehtäviä koskevissa laeissa säädetyt palvelutavoitteet, omistajapolitiikka, henkilöstöpolitiikka sekä asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet.

Ensimmäisessä kokouksessaan aluevaltuutetut tekevät päätökset mm.  hyvinvointialueen hallintosäännöstä sekä organisaatio- ja johtamisrakenteesta. Henkilöstöorganisaation lisäksi aluevaltuutetut päättävät mm. toimielimistä ja niiden tehtävistä. Hyvinvointialueen toimielimiksi ehdotetaan mm. 1) yhdyspintojen sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakuntaa, 2.) henkilöstö- ja kehittämislautakuntaa, 3.) talous- ja investointilautakuntaa sekä 4.)  turvallisuuslautakuntaa.

Muutoksen onnistumisen edellytyksiä ovat poliittisen ja operatiivisen johdon sitoutuminen yhteisen hyvinvointialueen valmistelutyöhön sekä eri toimijoiden välinen luottamus. Yhteistä sitoutumista ja luottamusta on rakennettu eteläpohjalaisten kesken määrätietoisesti yhdessä. Väliaikainen valmistelutoimielin (VATE) on tehnyt tiivistä yhteistyötä poliittisen seurantaryhmänsä kanssa varmistaakseen sujuvan siirtymän ns. normaaliin päiväjärjestykseen, jossa viralliset poliittiset toimielimet aloittavat toimintansa. Etelä-Pohjanmaalla hyvinvointialueelle siirtyminen tarkoittaa 11 sote-organisaation ja pelastuslaitoksen yhteensulautumista vuoden 2023 alusta.

Hyvinvointialueen valmistelutyötä on tehty ahkerasti useissa jaostoissa ja työryhmissä, joissa on mukana sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen asiantuntijoita alueeltamme. Kaikkien ryhmien työskentelyn tavoitteena on varmistaa, että hyvinvointialueen toiminnan käynnistyessä maakuntamme asukkaat saavat tarvitsemansa palvelut sujuvasti ja työntekijät voivat siirtyä turvallisin mielin uuden organisaation palvelukseen.

Osallistu ja vaikuta Sinäkin uudistuksen etenemiseen www.epsoteuudistus.fi -sivuilla!

Aurinkoista kevättä ja yhteisen hyvinvointialueen valmisteluintoa toivotellen

Tero ja Tanja

Tero Järvinen, VATE:n puheenjohtaja
tero.jarvinen@epshp.fi
p. 050 474 4100
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue
Tanja Penninkangas, muutosjohtaja
tanja.penninkangas@epshp.fi
p. 050 474 2181
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue

Etelä-Pohjanmaan aluevaltuusto

Aluevaalit järjestettiin sunnuntaina 23.1.2022. Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen aluevaltuustoon valittiin 59 valtuutettua toimikaudeksi 1.3.2022–31.5.2025. Lämpimät onnittelut aluevaltuustoon valituille!

Tähän asti kuntien vastuulla on ollut sosiaalihuollon, terveydenhuollon ja pelastustoiminnan järjestäminen. Jatkossa niistä vastaavat hyvinvointialueet. Hyvinvointialueella on itsehallinto, ja ylintä päätösvaltaa alueen asioissa käyttää aluevaltuusto.

Aluevaltuuston ensimmäiset kokoukset ovat 7.3.2022 klo 13.00 ja 28.3.2022 klo 13.00. Kokoukset striimataan ja ne ovat kaikkien kiinnostuneiden katsottavissa. Striimauslinkki on päivitetty aluevaltuuston sivulle. Kyseiselle sivulle on koottu myös tiedot aluevaltuuston valtuutetuista ja varavaltuutetuista puolueittain.
Lue lisää Etelä-Pohjanmaan aluevaltuustosta

Väliaikaisen valmistelutoimielimen kokouksissa käsiteltyä

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin (VATE) on kokouksissaan mm. päättänyt sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan vastuista hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon käynnistämisen valmistelussa, päättänyt taloushallinnan järjestelmien hankinnasta ja taloushallinnon järjestämisestä sekä HR-, palkka- ja työvuorojen suunnittelun tietojärjestelmien hankinnasta, käsitellyt ICT-rahoituksen riittävyyttä sekä kunnan ja hyvinvointialueen välisen vuokran määräytymistä, esittänyt sovittelutoiminnan siirtämistä hyvinvointialueelle, hyväksynyt talousarvion vuodelle 2022 sekä hyväksynyt hyvinvointialueen hallintosäännön sekä  organisaatio- ja johtamisrakenteiden kokonaisuuden.

Etelä-Pohjanmaan väliaikaisen valmistelutoimielimen kokousasiakirjat

Etelä-Pohjanmaan väliaikaisen valmistelutoimielimen eli VATEn kokousasiakirjat löytyvät Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin (EPSHP) verkkosivuilta virallisista ilmoituksista. VATE valmistelee tulevaa Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialuetta, ja sen isäntäorganisaationa toimii Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri (EPSHP).
Tutustu VATEn kokousasiakirjoihin

Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelman väliarviointi syksystä 2021

THL teki Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman hyötytavoitteiden toteutumisen kansallisen väliarvioinnin syksyllä 2021. Ohjelmat hankkeet olivat tuolloin olleet käynnissä runsaan vuoden. Korona on haastanut alueellisia hankkeita koko ohjelman ajan, ja tilannekuva ohjelman kehittämistilanteesta syksyn 2021 osalta on moninainen.
Lue lisää

Tulevaisuuden kotona asumista tukevat palvelut iäkkäille 2021–2023 eli IkäKoti-hanke on aloittanut

Alkuvuodesta käynnistyneen IkäKoti-hankkeessa tuetaan iäkkäiden kotiin annettavien palveluiden kehittämisestä. Hankkeen tavoitteena on luoda hyvinvointialueelle iäkkäiden kotona asumista tukevien palvelujen toimintamalli. Hanke on osa Tulevaisuuden sote-keskus -hankekokonaisuutta.
Tutustu hankkeen nettisivuihin
Uutinen IkäKoti-hankkeesta

Palvelusetelitarpeiden selvitys käynnistynyt

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen sosiaali- ja terveyspalveluille luodaan yhtenäiset palvelukriteerit ja valitaan palvelut, joissa on perusteltua tarjota asiakkaalle vaihtoehtona palveluseteliä. Palvelusetelillä on tarkoitus edistää asukkaiden hyvinvointia, parantaa palveluiden saatavuutta ja oikea-aikaisuutta sekä lisätä alueen elinvoimaa. Palveluseteleiden käyttöönotosta ja hinnoittelusta päättää aluevaltuusto. Palveluseteleille luodaan alueelle yhteiset sääntökirjat ja alueelle hankitaan yhteinen palvelusetelijärjestelmä.
Lue lisää

Omavalvontainfot keväällä 2022

Omavalvonta on asiakas- ja potilasturvallisuustyön perusta ja omavalvonnan toteuttaminen on jokaisen työntekijän velvollisuus. Tervetuloa kuulemaan omavalvonnasta ja omavalvonnan eteen tehdystä kehittämistyöstä. Tilaisuus painottuu sosiaalihuollon omavalvontaan. Järjestämme yhteensä neljä saman sisältöistä tilaisuutta.
Lue lisää

Arvopelin vastauksista pohja hyvinvointialuestrategian valmistelulle

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen strategian valmistelu aloitettiin alueen asukkaiden ja henkilöstön kanssa arvopelillä. Arvopelissä kysyttiin näkemyksiä siitä, mikä on tärkein arvo, jonka tulisi ohjata tulevan hyvinvointialueen toimintaa.

Arvopelillä saatiin yli 7800 vastausta ja peräti 917 arvoehdotusta hyvinvointialueelle. Vastausten teemoina esiin nousivat erityisesti avoimuus, asiakaslähtöisyys, joustavuus, osallisuus ja yhteistyökyky, luotettavauus, oikeudenmukaisuus ja yhdenvertaisuus, kunnioittaminen, uudistumiskyky ja kehitysmyönteisyys, rehellisyys sekä saatavuus.
Lue lisää

Lasten ja nuorten oikeudet mielenterveys- ja päihdepalveluihin – Arvo-verstas 31.3.2022

ARVO-verstaan tarkoituksena on käydä keskustelu siitä, mitä Etelä-Pohjanmaalla tehdään, jotta alaikäisten ja lastensuojelussa (avo- ja sijaishuolto) olevien lasten ja nuorten oikeus mielenterveys- ja päihdepalveluihin toteutuu. Ilmoittaudu mukaan 27.3.2022 mennessä.
Lue lisää

Neuropsykiatrinen työvalmentaja -koulutus alkanut

Toimeksi-hankkeen tarjoama neuropsykiatrinen työvalmentaja -koulutus herätti alueella suurta kiinnostusta ja hakijamäärä ylitti odotukset. Helmikuussa alkaneessa koulutuskokonaisuudessa on mukana 22 työvalmentajana tai vastaavassa tehtävässä toimivaa ammattilaista.

Koulutuksen aikana on tarkoitus luoda alueellinen osaajaverkosta, joka pystyy entistä paremmin tunnistamaan aikuisten neuropsykiatristen asiakkaiden työkyvyn tuen tarpeita.
Lue lisää

Kuntalaisinfot hyvinvointialueen valmistelusta pidettiin 17.1. ja 26.1.2022

Kuntalaisinfot järjestettiin ma 17.1.2022 ja ke 26.1.2022, ja niissä kerrottiin Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen tämänhetkisestä valmistelutilanteesta.
Tutustu tilaisuuksissa näytettyihin esityksiin

Kuntalaiskysely hyvinvointialueen nimestä keräsi lähes 500 vastausta

Viime vuoden loppupuolella toteutettu, kaikille avoin Mikä nimeksi Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueelle -kysely osoittautui huippusuosituksi. Vastauksia kertyi yhteensä peräti 494 kappaletta.

Viestintäjaosto on käsitellyt kaikki nimiehdotukset yhteistyössä brändialajaoston kanssa ja vienyt asian väliaikaiselle valmistelutoimielimelle (VATE) tiedoksi. Kyselyyn vastanneiden kesken on arvottu yhteensä neljä 50 euron lahjakorttia. Onnettaren suosikeille on ilmoitettu asiasta henkilökohtaisesti.
Lue lisää à

Osallistu, osallista ja vaikuta

Voit kertoa, kommentoida ja kysyä sosiaali- ja terveyspalveluihin tai niiden kehittämiseen liittyviä asioita. Voit kirjoittaa viestisi nimettömästi, mutta jättämällä yhteystietosi saat halutessasi vastauksen. Kiitos, kun olet mukana kehittämässä entistä sujuvampia tulevaisuuden sosiaali- ja terveyspalveluita!

Osallistu ja vaikuta

NettisivutFacebookTwitter ja Instagram – seuraa meitä!

Tilaa tai peruuta ajankohtaiskirje