Etelä-Pohjanmaan sote-uudistuksen ajankohtaiskirje 2/2021

Sote-uudistus on jo osa arkeasi

Yhdessä kohti hyvinvointialuetta!

Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistusta käsittelevät lait vahvistettiin viime kesänä. Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin (VATE) on aloittanut toimintansa sen varmistamiseksi, että historiallinen uudistus voidaan toteuttaa sujuvasti ja turvallisesti. Ensimmäiset  aluevaalit pidetään 23.1.2022 ja aluevaltuuston toimikausi alkaa 1.3.2022. Hyvinvointialue aloittaa toimintansa 1.1.2023, minkä jälkeen se vastaa sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelujen järjestämisestä Etelä-Pohjanmaalla. Uudistuksen myötä noin 9000 ammattilaista siirtyy uuden hyvinvointialueen työntekijöiksi.

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen valmistelua tehdään yhdessä henkilöstön, poliittisten päätöksentekijöiden ja kuntalaisten kanssa. Valmistelua tuetaan valtionavustushankkeilla. Tulevaisuuden sote-keskus -hanke ja sote-rakenneuudistus -hanke kehittävät palveluja yhdessä maakunnan toimijoiden kanssa yhä asiakaslähtöisemmiksi.

Tavoitteena on, että hyvinvointialueen asukkaat saavat palveluja yhdenvertaisesti. Käyttöön otetaan parhaat sekä tehokkaimmat toimintatavat alueen erityispiirteet huomioiden. Palveluja uudistetaan toimintamalleja pilotoiden ja alueella jo olemassa olevia käytäntöjä laajentaen. Uudistuksessa asiakas on keskiössä ja palveluja tuotetaan monikanavaisesti asiakkaalle sopivalla tavalla.

Osallistu ja vaikuta Sinäkin uudistuksen etenemiseen www.epsoteuudistus.fi sivuilla!

Raikasta syksyä toivotellen,

Tero ja Tanja

Tero Järvinen, VATE:n puheenjohtaja
tero.jarvinen@epshp.fi
p. 050 474 4100
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri
Tanja Penninkangas, muutosjohtaja
tanja.penninkangas@epshp.fi
p. 050 474 2181
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen
väliaikainen valmistelutoimielin VATE

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen valmisteluun 657 000 € vuodelle 2021

Valtiovarainministeriö on myöntänyt Etelä-Pohjanmaalle 656 914 euroa valtionavustusta hyvinvointialueen valmisteluun vuodelle 2021. Avustuksella katetaan hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon käynnistymisestä aiheutuvia kustannuksia. Väliaikainen valmistelutoimielin eli VATE vastaa hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon käynnistämisen valmistelusta siihen saakka, kunnes aluevaltuusto on valittu ja aluevaltuuston asettama aluehallitus on aloittanut toimintansa.

Hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon käynnistämiseksi VATE on perustanut 10 jaostoa, jotka raportoivat työskentelynsä etenemisestä muutosjohtajalle ja VATE:lle. Jaostot voivat edelleen perustaa pienempiä työryhmiä eri asiakokonaisuuksien valmistelua varten. Jaostoihin on pyydetty nimeämään edustus kaikista hyvinvointialueeseen sulautuvista organisaatioista.

Lue lisää

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin valinnut palvelujaoston vastuuvalmistelijan

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin (VATE) on valinnut palvelujaoston vastuuvalmistelijan määräaikaiseen tehtävään HTM Carita Liljamon.

Palvelujaoston vastuuvalmistelija osallistuu osaltaan hyvinvointialueen palvelujen järjestämisen ja tuottamisen valmisteluun sekä selvitysten tekemiseen yhteistyössä alueen edustajien kanssa. Hän toimii myös palvelujaoston puheenjohtajana sekä toimii yhteistyössä alueellisten hankkeiden kanssa palvelutuotannon kehittämiseksi.

Lue lisää

Väliaikaisen valmistelutoimielimen kokouksissa käsiteltyä

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin (VATE) on syksyn kokouksissaan hyväksynyt VATEn työjärjestyksen, talousarvion vuodelle 2021, perustamiensa jaostojen työsuunnitelmia sekä hyvinvointialueen perustamisen työsuunnitelman ja tiekartan. Valmistelun tueksi on sovittu asiantuntijapalveluiden hankkimisesta sekä hyvinvointialueelle siirtyvien sopimusten selvittämisestä. Etelä-Pohjanmaan edustajat on nimetty aluelähtöiseen valmisteluun, HR-vastuuvalmistelijoiden verkostoon ja sen alatyöryhmiin sekä sosiaali- ja terveysministeriön tilannekuvakeskusteluihin. VATE on asettanut poliittisen seurantaryhmän, joka seuraa uudistuksen toimeenpanoa ja valmistelee poliittiseen päätöksentekoon liittyviä asioita. VATE on myös perustanut väliaikaisen yhteistoimintaelimen toimikaudekseen 1.7.2021–28.2.2022.

Lisäksi VATE suosittaa kaikille Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioille ja pelastuslaitokselle, että hallinnon johtavia viranhaltijatehtäviä ja hallinnon asiantuntijatehtäviä ei täytettäisi vakituisesti ennen hyvinvointialueeseen siirtymistä. Lisäksi väliaikainen valmistelutoimielin esittää, että osittaisiin/kokoaikaisiin virkavapauksiin, toisessa tulevan hyvinvointialueen organisaatiossa työskentelyn vuoksi, suhtauduttaisiin myönteisesti hyvinvointialueen toiminnan joustavan organisoinnin ja aloittamisen varmistamiseksi. Suosituksen taustalla on hyvinvointialueiden syntyminen, jonka seurauksena kaikki Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioissa ja pelastuslaitoksella työskentelevät viranhaltijat ja työntekijät tulevat siirtymään liikkeenluovutusperiaatteen mukaisesti Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen palvelukseen. Tämä tulee välttämättä johtamaan organisaatioiden hallintojen yhdistämiseen ja ainakin joiltain osin myös työnkuvien muutoksiin.

Etelä-Pohjanmaan väliaikaisen valmistelutoimielimen kokousasiakirjat

Etelä-Pohjanmaan väliaikaisen valmistelutoimielimen eli VATEn kokousasiakirjat löytyvät Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin (EPSHP) verkkosivuilta virallisista ilmoituksista. VATE valmistelee tulevaa Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialuetta, ja sen isäntäorganisaationa toimii Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri (EPSHP).

Tutustu VATEn kokousasiakirjoihin

Hei! Tervetuloa hyvinvointialueen chatiin. Miten voin auttaa?

Uuden hyvinvointialueen syntymän kynnyksellä Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin tietohallinnossa käy kuhina, kun sähköisiä palveluita kehitetään palvelemaan asiakkaita entistä paremmin. Suunnitteilla on muun muassa alueellinen chat-palvelu, joka mahdollistaa yhteydenoton ajasta ja paikasta riippumatta. Chatin tavoitteena on poistaa turhaa matkustamista ja asiointia, mikä säästää niin asiakkaan kuin ammattilaisenkin aikaa. Perinteiset yhteydenottokanavat eivät kuitenkaan häviä minnekään.

Etelä-Pohjanmaan tulevalla hyvinvointialueella on tarkoitus ottaa käyttöön chat-palvelu vaiheittain loppuvuodesta 2021 alkaen. Yksi tärkeä periaate digitaalisten palveluiden kehittämisessä on asiakaslähtöisyys. Osallistu käyttäjänä kehitystyöhön vastaamalla lyhyeen kyselyyn. Haluamme kuulla juuri sinun mielipiteesi!

Lue lisää chatista ja kerro mielipiteesi

Esihenkilöiden aamukahvit 14.10.2021: aiheena työhyvinvoinnin johtaminen

Esihenkilöiden aamukahvit jatkuvat to 14.10. klo 8.15–9.15. Aiheena on työhyvinvoinnin johtaminen, johon meidät johdattelee Monika von Bonsdorff, johtamisen apulaisprofessori Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulusta.

Esihenkilöiden aamukahvit on tarkoitettu kaikille esihenkilön tehtävissä työskenteleville riippumatta hallinnonalasta, organisaatiosta tai sektorista. Tilaisuudet järjestetään Teamsin välityksellä, eikä ilmoittautumista tarvita. Tilaisuudet tallennetaan ja ovat myöhemmin katsottavissa sivultamme 14 vuorokauden ajan julkaisun jälkeen.

Lue lisää

Kela kehittää työkyvyn tuen palveluita tulevaisuuden sote-keskuksiin yhdessä Toimeksi-hankkeen kanssa

Miten Kelan osaaminen, kuntoutuspalvelut ja etuudet tulevat sujuvasti asukkaiden käyttöön tulevalla hyvinvointialueella? Kysymystä ratkotaan Kela sote-keskuksissa -projektissa, jossa työskentelee yhteensä kymmenen hanketyöntekijää ympäri Suomen. Etelä-Pohjanmaa on vetänyt arvonnassa pitkän tikun, sillä Toimeksi-työkykyhanke on saanut työkaverikseen Kelasta pitkän linjan osaajan, Hanna-Mari Raittisen.

Lue lisää

Yhtä kaikki ke 29.9.2021 klo 13.30–15.30: kokemusosaaminen työsi tukena – mitä, miten ja miksi?

Tavoite ja tarkoitus: Tilaisuuden jälkeen osallistujalla on ymmärrys siitä mikä kokemustiedon ja -osaamisen rooli, hän tietää miten voi hyödyntää sitä työssään tai omassa organisaatiossaan sekä mitä hyötyä siitä on ammattilaiselle ja asiakkaalle. Lisäksi osallistuja tietää millaista ja miten laajasti kokemusosaamista on Etelä-Pohjanmaalla käytössä.

Tilaisuuden kohderyhmänä on sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävissä toimivat ammattilaiset sekä muut aiheesta kiinnostuneet ammattilaiset ja asiantuntijat

Lue lisää

Tiedolla – Taidolla – Tunteella ti 2.11: Tule kuulemaan Etelä-Pohjanmaan sote-uudistuksen ja hyvinvointialueen valmistelun etenemisestä

Tule kuulolle 2.11.2021 Tiedolla, taidolla ja tunteella -tilaisuuteen!

Kerromme

  • Mitä olemme jo saaneet aikaan
  • Mitä hyötyä kehittämistyön saavutuksista on meille kaikille
  • Miten kehittämistyö jatkuu
  • Kuinka sinä voit olla mukana kehittämisessä

Tarkempi ohjelma ja osallistumislinkit julkaistaan lokakuun alussa.

Lue lisää

Osallistu, osallista ja vaikuta

Voit kertoa, kommentoida ja kysyä sosiaali- ja terveyspalveluihin tai niiden kehittämiseen liittyviä asioita. Voit kirjoittaa viestisi nimettömästi, mutta jättämällä yhteystietosi saat halutessasi vastauksen. Kiitos, kun olet mukana kehittämässä entistä sujuvampia tulevaisuuden sosiaali- ja terveyspalveluita!

Osallistu ja vaikuta

NettisivutFacebook ja Twitter – seuraa meitä!

Tilaa tai peruuta ajankohtaiskirje