Etelä-Pohjanmaan sote-uudistuksen ajankohtaiskirje 2/2022

Hyvinvointialuestrategiassa päätetään toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista

Hyvinvointialueen valmistelussa olevat asiantuntijat ja siirtyvien organisaatioiden työntekijät työskentelevät aktiivisesti yhdessä luottamushenkilöiden ja sidosryhmien edustajien kanssa sen varmistamiseksi, että kaikki olisi valmista vuoden vaihteessa. Palvelutarpeisiin ja kehitysnäkymiin perehtyminen on kiivaimmillaan.

Tällä hetkellä työstämme hyvinvointialuestrategiaa, jossa päätetään toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Strategian tulee perustua arvioon hyvinvointialueen nykytilanteesta sekä tulevista toimintaympäristön muutoksista ja niiden vaikutuksista tehtävien toteuttamiseen. Strategia sisältää sosiaali- ja terveydenhuollon palvelustrategian sekä pelastustoimen palvelutasopäätöksen. Palvelustrategiassa asetetaan tavoitteet sille, miten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut toteutetaan asukkaiden tarpeet, paikalliset olosuhteet, palvelujen saatavuus ja saavutettavuus sekä kustannusvaikuttavuus huomioiden. Pelastustoimen palvelutasopäätöstä tehtäessä on otettava huomioon kansallisesti merkittävät riskit, selvitettävä alueella esiintyvät uhat ja arvioitava niistä aiheutuvat riskit sekä määriteltävä toiminnan tavoitteet, voimavarat ja tuotettavat palvelut.

Rahoituksen riittävyyden turvaamiseksi palveluiden järjestämisessä ja tuottamisessa on kartoitettava eri vaihtoehtoja. Päätökset tuotantotavoista tulee perustua yhteisiin palvelukriteereihin muun muassa oman tuotannon, ostopalvelujen ja palvelusetelien osalta. Valmisteltavia asioita on paljon, mutta palastelemalla ne pienemmiksi kokonaisuuksiksi niiden tekeminen onnistuu.

Hyvinvointialueen organisoitumiseksi tehdään parhaillaan myös johtajavalintoja. Professiojohtajien, toimialuejohtajien, toimialueylihoitajan sekä hallinto- ja strategiapalveluiden johtajien valinnat tehdään kesäkuun aikana. Johtajavalintojen etenemisestä ja muista valmistelussa olevista ajankohtaisista asioista voit lukea tarkemmin uutiskirjeestä.

Osallistu ja vaikuta Sinäkin uudistuksen etenemiseen www.epsoteuudistus.fi -sivuilla!

Aurinkoista kesää toivotellen

Tero ja Tanja

Tero Järvinen, vt. hyvinvointialuejohtaja
tero.jarvinen@epshp.fi p. 050 474 4100
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue
Tanja Penninkangas, muutosjohtaja
tanja.penninkangas@epshp.fi p. 050 474 2181
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue

Kuntalaisinfo 15.6.2022 klo 17 alkaen – tervetuloa kuulemaan lisää Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueesta!

Järjestämme kaikille avoimen kuntalaisinfon ke 15.6. klo 17 alkaen. Vt. hyvinvointialuejohtaja Tero Järvinen ja muutosjohtaja Tanja Penninkangas kertovat hyvinvointialueen valmistelun ajankohtaisista asioista sekä vastaavat yleisön kysymyksiin aiheesta.

Info toteutetaan Teams-etäyhteyden kautta.  Jos haluat, voit jättää hyvinvointialueeseen liittyvän kysymyksen meille etukäteen: pyrimme vastaamaan kysymyksiin infon aikana.

Lue lisää

Aluevaltuuston ja aluehallituksen kokouksissa käsiteltyä

Hyvinvointialueen toiminnasta ja taloudesta vastaa aluevaltuusto, joka käyttää hyvinvointialueen ylintä päätösvaltaa. Aluevaltuustossa on 59 valtuutettua sekä varavaltuutetut, jotka on valittu hyvinvointialueen aluevaaleissa. Aluehallituksessa on 13 jäsentä ja heidän varajäsenensä.

Lue lisää aluevaltuustosta ja sen kokoonpanosta
Lue lisää aluehallituksesta ja sen kokoonpanosta

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen aluevaltuuston ja aluehallituksen kokousasiakirjat

Hyvinvointialueen aluevaltuuston ja aluehallituksen sekä muiden toimielinten kokousten esityslistat ja pöytäkirjat ovat haettavissa asianhallintajärjestelmästä.

Siirry asianhallintajärjestelmään

Tero Järvisestä Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialuejohtaja

Etelä-Pohjanmaan aluevaltuusto päätti kokouksessaan 16.5.2022 nimetä hyvinvointialuejohtajan virkaan terveystieteiden maisteri Tero Järvisen Alavudelta. Päätös oli yksimielinen.

Lue lisää

Aluehallitus esittää johtajia Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueelle

Professiojohtajien ja toimialuejohtajien virkavalinnoista tekee päätökset aluevaltuusto 20.6. kokouksessaan.

Etelä-Pohjanmaan aluehallituksen kokous järjestettiin maanantaina 13.6.2022. Aluehallitus käsitteli professiojohtajien ja toimialuejohtajien virkavalintoja, ja esittää 20.6. kokoontuvalle aluevaltuustolle virkoihin valittavaksi seuraavia henkilöitä:

•  lääketieteen professiojohtajan, johtajaylilääkärin virka: LT Kirsti Kähärä
•  hoitotieteen professiojohtajan, johtajaylihoitajan virka: TtM Kaija-Riitta Suonsyrjä
•  sosiaalityön professiojohtajan, sosiaalijohtajan virka: YTM Tanja Penninkangas
•  perhe- ja sosiaalipalveluiden toimialuejohtajan virka: YTM Päivi Saukko
•  terveyden- ja sairaanhoitopalveluiden toimialuejohtajan virka: ErikoisL. Tiina Perä
•  ikäihmisten palveluiden toimialuejohtajan virka: YTM Tarja Palomäki
•  pelastustoimen toimialuejohtajan, pelastusjohtajan virka: Ins. (ylempi AMK) Harri Setälä
•  hallinto- ja strategiapalveluiden toimialuejohtajan virka: OTM, YTM Tommi Niemi

Lue lisää

Aluehallitus valitsi jäsenet vaikuttamistoimielimiin

Aluehallitus nimesi kuntien tekemien ehdotusten pohjalta jäsenet vammaisneuvostoon, vanhusneuvostoon sekä nuorisovaltuustoon. Näiden vaikuttamistoimielinten työskentely osana hyvinvointialueen valmistelua voi nyt alkaa.

Lue lisää

Osallistu ja vastaa kyselyyn: aito, vahva, välittävä ja helposti saavutettava monialainen sosiaali- ja terveyskeskus

Miten juuri Sinä asukkaana, ammattilaisena, päättäjänä tai johtajana voit vaikuttaa siihen, että eteläpohjalaisesta sosiaali- ja terveyskeskuksesta tulee paras mahdollinen: aito, helposti saavutettava, vahva ja välittävä? Voit vastata nimettömänä omasta näkökulmastasi juhannukseen mennessä.

Lue lisää ja vastaa kyselyyn

Systeemisyys lastensuojelussa ja yhteistyöverkostoissa -koulutus syksyllä 2022

Systeeminen toimintamalli tuo systeemisen ja perheterapeuttisen ajattelun, välineet ja rakenteet lastensuojelun ja lapsiperhepalveluiden käyttöön. Systeemisessä työskentelyssä keskeistä on suhdeperustainen työote, kunnioittava, keskusteleva ja voimavarakeskeinen vuorovaikutus.

Koulutus on suunnattu lastensuojelun ja perhesosiaalityön ammattilaisille sekä si-so-te -lapsiperhepalveluiden tiimiläisille. Koulutukseen osallistumisen lähtökohtana on tiimin sitoutuminen systeemiseen toimintamalliin. Koulutukseen valitaan noin 40 henkilöä. Ilmoittautumiset pe 12.8. mennessä.

Lue lisää

SyTy-kahvit jatkuvat syksyllä

Tervetuloa kirkastamaan systeemistä ajattelua! SyTy-kahvit on tarkoitettu kaikille, jotka työskentelevät työssään systeemisellä työotteella. Tulevaisuuden sote-keskus -hanke järjestää Syty-kahveja säännöllisesti systeemisen toimintamallin juurruttamiseksi Etelä-Pohjanmaalla.

SyTy-kahvit jatkuvat syksyllä, eikä ennakkoilmoittautumista tarvita. Tilaisuudet järjestetään 1.9., 6.10., 3.11 ja 1.12.2022 Teamsissa klo 12.00–12.45.

Lue lisää

Pujahda blogien maailmaan

Asiantuntijat kertovat sote-hankkeissa tehtävästä kehittämistyöstä säännöllisesti ilmestyvissä blogikirjoituksissa. Aiheina ovat olleet mm. terapiaa käynti kerrallaan, omavalvonnan kehittäminen sekä SoTe-tike 2.0 – Seinäjoki-pilotoinnista hyvinvointialueen valmisteluun.

Lue lisää

Tilaa Tays Kehitysyhtiön uutiskirje

Tays Kehitysyhtiön uutiskirjeestä voit seurata, mitä tapahtuu Tähtisairaala-yhteistyössä Etelä-Pohjanmaan, Kanta-Hämeen ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirien kesken. Uutiskirje ilmestyy muutamia kertoja vuodessa.

Tutustu uutiskirjeeseen
Tilaa Tays Kehitysyhtiön uutiskirje sähköpostiisi

Osallistu, osallista ja vaikuta

Voit kertoa, kommentoida ja kysyä sosiaali- ja terveyspalveluihin tai niiden kehittämiseen liittyviä asioita. Voit kirjoittaa viestisi nimettömästi, mutta jättämällä yhteystietosi saat halutessasi vastauksen. Kiitos, kun olet mukana kehittämässä entistä sujuvampia tulevaisuuden sosiaali- ja terveyspalveluita!

Osallistu ja vaikuta

NettisivutFacebookTwitter ja Instagram – seuraa meitä!

Tilaa tai peruuta ajankohtaiskirje