Etelä-Pohjanmaan sote-uudistuksen ajankohtaiskirje 4/2021

Jokainen meistä voi vaikuttaa hyvinvointialueen rakentamiseen!

Tulevan hyvinvointialueen valmistelu on täydessä vauhdissa Etelä-Pohjanmaalla. Syksyn aikana valmistelutyötä on tehty ahkerasti useissa jaostoissa ja työryhmissä, joissa on mukana sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen asiantuntijoita alueeltamme. Kaikkien ryhmien työskentelyn tavoitteena on varmistaa, että hyvinvointialueen toiminnan käynnistyessä maakuntamme asukkaat saavat tarvitsemansa palvelut sujuvasti ja työntekijät voivat siirtyä turvallisin mielin uuden organisaation palvelukseen.

Valmistelutyö on laaja-alaista ja mittavaa. Joulukuun alussa toteutettiin ministeriön ja alueemme välinen neuvottelu, jossa tarkasteltiin sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen tilaa alueellamme. Neuvottelujen keskeisenä tausta-aineistona toimivat Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen asiantuntija-arvio sekä alueiden ja ministeriön omiin havaintoihin perustuvat kehittämishaasteet ja muutostekijät. Lisäksi sosiaali- ja terveysministeriö arvioi valmistelun etenemistä joka kuukausi. Neuvottelun ja tehtyjen arvioiden mukaan valmistelumme etenee kokonaisuudessaan erittäin hyvin. Siitä kiitos kuuluu kaikille mukana oleville!

Uudistuksessa asiakas on keskiössä, joten myös valmistelussa huomioidaan asukasosallisuus, järjestöjen toiminta ja yhdyspinnat muihin alueen toimijoihin. Osallisuuden varmistamiseksi olemme järjestäneet syksyn aikana useita eri tilaisuuksia, joihin osallistuneilla on ollut mahdollisuus vaikuttaa valmistelun etenemiseen. Iloksemme olemme tavoittaneet kyseissä tilaisuuksissa suuren joukon kuntalaisia, päättäjiä, työntekijöitä ja sidosryhmien edustajia! Myös jatkossa pidämme yhteyttä eri tahoihin säännöllisesti sen varmistamiseksi, että molemminpuolinen vuoropuhelu mahdollistuu.

Historiallinen vaikuttamisen paikka avautuu meille jokaiselle myös tulevissa aluevaaleissa.

Äänestämällä aluevaaleissa voit vaikuttaa kotikuntasi sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palveluiden järjestämiseen, joten ethän unohda antaa ääntäsi!

Osallistu ja vaikuta Sinäkin uudistuksen etenemiseen www.epsoteuudistus.fi -sivuilla!

Lämmin kiitos kuluneesta syksystä ja hyvää joulua jokaiselle!
Tero ja Tanja

Tero Järvinen, VATE:n puheenjohtaja
tero.jarvinen@epshp.fi
p. 050 474 4100
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri
Tanja Penninkangas, muutosjohtaja
tanja.penninkangas@epshp.fi
p. 050 474 2181
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen
väliaikainen valmistelutoimielin VATE

Aluevaalit 2022

Aluevaalit järjestetään sunnuntaina 23.1.2022. Ennakkoäänestys on kotimaassa 12.–18.1.2022.

Tammikuussa pidetään Suomen ensimmäiset aluevaalit, joissa valitaan aluevaltuustot hyvinvointialueille. Tähän asti kuntien vastuulla on ollut sosiaalihuollon, terveydenhuollon ja pelastustoiminnan järjestäminen. Jatkossa niistä vastaavat hyvinvointialueet. Hyvinvointialueella on itsehallinto, ja ylintä päätösvaltaa alueen asioissa käyttää aluevaltuusto.

Sosiaali- ja terveysministeriö on julkaissut Aluevaltuutetun oppaan, johon on koottu tietoa aluevaltuuston ja valtuutettujen tehtävistä. Opas on suunniteltu aluevaaleissa ehdolle asettuvien ja aluevaltuutettujen tietolähteeksi ja työn tueksi.

Lue lisää aluevaaleista vaalit.fi-sivustolta
Aluevaltuutetun opas

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue:
Aluevaalilautakunnan pöytäkirjat sekä kuulutus aluevaalien 2022 ehdokashakemusten jättämisestä ja aikatauluista

Väliaikaisen valmistelutoimielimen kokouksissa käsiteltyä

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin (VATE) on 26.10., 9.11., 23.11. ja 7.12.2021 kokouksissaan mm. hyväksynyt talousjaoston, palvelujaoston sekä omaisuus- ja kiinteistöjaoston työsuunnitelman, nimennyt henkilöt Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen neuvotteluihin, päättänyt aluevaalilautakunnan kokouspalkkioista, asiantuntijapalvelun ostamisesta ja ensimmäisestä hyvinvointialueen henkilöstön tiedonkeruusta sekä palkannut määräaikaisen assistentin, asiantuntija-assistentin ja asiakaspalveluiden asiantuntijan. Lisäksi VATE on vahvistanut Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen organisaatio- ja johtamisrakenteen ylätason.

Etelä-Pohjanmaan väliaikaisen valmistelutoimielimen kokousasiakirjat

Etelä-Pohjanmaan väliaikaisen valmistelutoimielimen eli VATEn kokousasiakirjat löytyvät Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin (EPSHP) verkkosivuilta virallisista ilmoituksista. VATE valmistelee tulevaa Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialuetta, ja sen isäntäorganisaationa toimii Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri (EPSHP).

Tutustu VATEn kokousasiakirjoihin

VATE:n palvelujaoston alajaostot perustettu sekä puheenjohtajisto ja sihteerit valittu

Väliaikaisen valmistelutoimielimen eli VATEn palvelujaoston alla toimivat alajaostot on perustettu ja niiden puheenjohtajisto ja sihteerit valittu. Alajaostojen työryhmien perustaminen ja jäsenten nimeäminen niihin on käynnissä.

Lue lisää

Haemme sosiaalityöntekijää Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeeseen

Tehtävään kuuluu kehittää sosiaalityötä ja sosiaaliohjausta osana monialaista sote-keskusta ja työikäisten sosiaalipalveluja. Kehittämisessä korostuu monialainen yhteistyö ja kumppanuus eri verkostojen kanssa.

Etelä-Pohjanmaa on mukana kansallisessa sosiaalihuollon kehittämisohjelmassa ja siihen liittyvissä kokonaisuuksissa, kuten rakenteellisessa sosiaalityössä. Sosiaalityöntekijällä mahdollisuus osallistua sosiaalihuollon kansalliseen kehittämisohjelmaan. Jätä hakemus to 13.1.2022 klo 15 mennessä.

Lue lisää

Haemme sairaanhoitajaa Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeeseen

Käynnistämme nuorille ja heidän läheisilleen suunnatun työskentelyn mielenterveys- ja päihdepalveluiden kehittämiseksi ja avohuollon palveluiden monipuolistamiseksi. Työ on osa Etelä-Pohjanmaan Tulevaisuuden sote-keskus -hanketta ja kohdentuu Seinäjoen, Lapuan ja Ilmajoen kuntien alueelle. Jätä hakemus pe 7.1.2022 klo 15 mennessä.

Lue lisää

Eteläpohjalaiset haluavat asioida chatin kautta

Tulevaa Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialuetta ja sen yhteisiä sähköisiä asiointipalveluita valmistellaan jo kovaa vauhtia. Yksi tärkeä periaate näiden digitaalisten palveluiden kehittämisessä on asiakaslähtöisyys. Syys-marraskuun aikana kansalaisilla oli mahdollisuus vastata kyselyyn ja kertoa, mitä he ajattelevat chat-palvelusta.

Lue lisää

Käynti Kerrallaan -menetelmää pilotoitu Etelä-Pohjanmaalla

Etelä-Pohjanmaalla on pilotoitu Käynti Kerrallaan -työskentelymenetelmää mm. Järvi-Pohjanmaan kasvatus- ja perheneuvolassa. Käynti Kerrallaan -työskentelyssä keskustelun lopuksi ei sovita uutta käyntiä, vaan asiakkaalle soitetaan viikon-parin kuluttua ja tarkistetaan asiakkaan vointi. Asiakas saa itse päättää, onko uudelle tapaamiselle tarvetta.

Lue lisää ja tutustu prosessikuvaukseen

Kerro meille, mitä odotat tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskukselta

Etelä-Pohjanmaalla, kuten muuallakin Suomessa, alueet valmistelevat ja ottavat käyttöön uudenlaisia ja laaja-alaisia sosiaali- ja terveyskeskuksia osana sote-uudistusta. Se tarkoittaa mm. sosiaalihuollon, terveydenhuollon ja työllisyyttä tukevien palvelujen yhteensovittamista entistä sujuvammin ja joustavammin. Sosiaali- ja terveyskeskus ei ole välttämättä mikään yksi rakennus, vaan asiakas asioi jatkossakin omassa tai lähikunnassa olevissa tutuissa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelupaikoissa. Olennaisempaa on se, että asiointi on sujuvaa, asiakas saa avun ajoissa ja saa tarvitsemansa palvelut, sote-ammattilaisten ja muiden toimijoiden työnjako toimii asiakkaan parhaaksi, mahdollisimman saumattomasti.

Mitä sinä eteläpohjalaisena asukkaana odotat tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskukselta? Vastaa tästä linkistä nimettömänä ke 5.1.2022 mennessä.

Lue lisää

Maakunnallisten nuorisovaltuustojen huippukokous MAHKU21 Joensuussa 26.–27.11.2021

Joensuussa järjestettiin Pohjois-Karjalan liiton ja Pohjois-Karjalan Maakunnallisen nuorisovaltuuston toimesta Maakunnallisten nuorisovaltuustojen huippukokous MAHKU21 marraskuussa 2021. Tapahtuman teemana oli maakunnallisten nuorisovaltuustojen toiminta tulevien hyvinvointialueiden alaisuudessa. Tapahtumassa olivat paikalla lähes kaikkien maakuntien nuorisovaltuustot.

Tulevaisuuden sote-keskus hankkeesta Joensuussa oli hanketyöntekijän lisäksi Etelä-Pohjanmaan Maakunnallisten Nuorten Vaikuttajien edustajia. Mukana nuoria edustamassa olivat Isonkyrön Nuvan edustaja Juuso Försti, Alavuden Nuvan edustaja Arnas Samuilis, Ähtärin Nuvan edustaja Eetu Setälä ja Ähtärin Nuvan ohjaaja Päivi Peerla.

Lue lisää

Yhden näkymän tilannekuva asiakkaan suostumuksella

UNA tilannekuva koostaa asiakkaan sosiaali- ja terveydenhuollon tiedot eri lähteistä muodostaen mahdollisimman reaaliaikaisen tilannekuvan. Vastaavanlainen tilannekuva on ainutlaatuinen sosiaali- ja terveydenhuollossa. Tilannekuva tukee sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaista haasteiden ennakoinnissa, sairauksien tunnistamisessa sekä hoidon välittömässä valinnassa.

Kokonaiskuva asiakkaasta auttaa suunniteltujen palvelujen yhteensovittamisessa, kun jo varatut käynnit ja varaukset nähdään yhtenä kokonaisuutena. Tilannekuva palvelee niin yksittäisen ammattilaisen kuin sosiaali- ja terveydenhuollonjärjestäjänkin toimintaa. Tilannekuvan myötä asiakas- ja potilasturvallisuus lisääntyy, kun tiedot koostetaan erilähteistä katseltavaksi yhdelle näkymälle.

Lue lisää

SoTe-tilannekeskuksen pilotointi on alkanut

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ja Seinäjoen kaupungin yhteistyössä kehittämässä SoTe-tilannekeskus -toimintamallissa on alkanut ensimmäisen vaiheen pilotointi.

SoTe-tike -toimintamallia tullaan laajentamaan erillisen suunnitelman mukaan koko maakuntaan tulevalle hyvinvointialueelle. Projektille on haettu STM:n lisämäärärahaa Tulevaisuuden Sotekeskus -hankkeen kautta ja projekti liittyy myös muihin meneillään oleviin sairaanhoitopiirin ja maakunnan hankkeisiin. Toiminnan kehittämisellä haetaan asiakaslähtöisyyttä ja inhimillisyyttä, mutta myös kustannusvaikuttavuutta.

Lue lisää

Tutustu Etelä-Pohjanmaan ministerivierailun 9.11.2021 materiaaleihin

Seinäjoella järjestettiin ti 9.11. sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistusta käsittelevä tilaisuus, johon osallistui ministeri Krista Kiuru sekä sosiaali- ja terveysministeriön, valtiovarainministeriön ja sisäministeriön virkahenkilöitä.

Lue lisää

Osallistu, osallista ja vaikuta

Voit kertoa, kommentoida ja kysyä sosiaali- ja terveyspalveluihin tai niiden kehittämiseen liittyviä asioita. Voit kirjoittaa viestisi nimettömästi, mutta jättämällä yhteystietosi saat halutessasi vastauksen. Kiitos, kun olet mukana kehittämässä entistä sujuvampia tulevaisuuden sosiaali- ja terveyspalveluita!

Osallistu ja vaikuta

Etelä-Pohjanmaan sote-uudistuksen joulukalenteri

Oletko jo tutustunut Etelä-Pohjanmaan sote-uudistuksen joulukalenteriin?

Avaa tämän päivän luukku

Nettisivut, Facebook, Twitter ja Instagram – seuraa meitä!

Tilaa tai peruuta ajankohtaiskirje