Etelä-Pohjanmaan sote-uudistuksen ajankohtaiskirje 4/2022

Kiitos yhteisestä matkasta!

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen valmisteluun on osallistunut suuri joukko sote-organisaatioiden työntekijöitä, asiakkaita ja kuntalaisia – unohtamatta yhteistyökumppaneita sekä yhdistys- ja yritystoimijoita. Työtä on ollut paljon, mutta palastelemalla asioita pienemmiksi kokonaisuuksiksi paljon on saatu aikaan. Suuri kiitos teille kaikille jo tässä vaiheessa matkaa!

Valmistelutyötä on jäljellä vielä muutamia päiviä, kunnes Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue aloittaa 1.1.2023 virallisesti toimintansa. Yhteisen työn tekeminen ja palvelujen kehittäminen ei kuitenkaan lopu, vaan työ jatkuu myös ensi vuonna. Olethan edelleen mukana yhteisessä työssä myös omalta osaltasi – anna palautetta, osallistu kyselyihin, rakenna hyvää ja toimivaa työyhteisöä sekä ole mukana rakentamassa entistä toimivampia ja parempia palveluita.

Tunnelmallista joulunodotusta toivotellen

Tero ja Tanja

Tero Järvinen, hyvinvointialuejohtaja
tero.jarvinen@epshp.fi p. 050 474 4100
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue
Tanja Penninkangas, muutosjohtaja
tanja.penninkangas@epshp.fi p. 050 474 2181
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue

Aluevaltuuston ja aluehallituksen päätöksiä

Hyvinvointialueen toiminnasta ja taloudesta vastaa aluevaltuusto, joka käyttää hyvinvointialueen ylintä päätösvaltaa. Aluevaltuustossa on 59 valtuutettua sekä varavaltuutetut, jotka on valittu hyvinvointialueen aluevaaleissa. Aluehallituksessa on 13 jäsentä ja heidän varajäsenensä.

Lue lisää aluevaltuustosta ja sen kokoonpanosta
Lue lisää aluehallituksesta ja sen kokoonpanosta

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen aluevaltuuston ja aluehallituksen kokousasiakirjat

Hyvinvointialueen aluevaltuuston ja aluehallituksen sekä muiden toimielinten kokousten esityslistat ja pöytäkirjat ovat haettavissa asianhallintajärjestelmästä.

Siirry asianhallintajärjestelmään

Aluevaltuusto hyväksyi hyvinvointialue- ja palvelustrategian vuosille 2023–2025

Etelä-Pohjanmaan aluevaltuuston kokous järjestettiin 21.11.2022: aluevaltuusto hyväksyi hyvinvointialue- ja palvelustrategian vuosille 2023–2025, päätti tarkennuksista organisaatiorakenteeseen, hyväksyi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut, hyväksyi lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman sekä ehkäisevän päihdetyön alueellisen suunnitelman.

Lue lisää

Aluehallituksen kokouksissa käsiteltyä

Etelä-Pohjanmaan aluehallituksen kokous järjestettiin 7.12.2022: aluehallitus hyväksyi muutokset Kuusiolinnan sopimukseen, kävi keskustelua sote-keskusten palvelukokonaisuudesta, perusti uusia toimia ja merkitsi tiedoksi ammattijärjestöjen paikallisia sopimuksia.

Etelä-Pohjanmaan aluehallituksen edellinen kokous järjestettiin 28.11.2022: aluehallitus valitsi hyvinvointialueen henkilöstöjohtajaksi Terhi Haapalan, hyväksyi järjestöavustusten myöntämisperiaatteet, käsitteli asiakasmaksuihin liittyviä käytännön asioita sekä teki päätöksen digitaalisten palveluiden hankinnasta hyvinvointialueen tarpeisiin.

Lue lisää 7.12. kokouksesta
Lue lisää 28.11. kokouksesta

Viranhaltijoita Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueelle

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueella on täytetty virkoja niin, että henkilövalintojen myötä kussakin tehtävässä 1.1.2023 aloittavat viranhaltijat ovat päässeet mahdollisimman sujuvasti valmistelemaan oman alueensa kokonaisuutta hyvinvointialuetta varten.

Hyvinvointialueen hallinto
Johtavat viranhaltijat
Virkoihin valitut

Hyvinvointialueen organisaatio- ja johtamisrakenne

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen päivitetty organisaatio- ja johtamisrakenne on hyväksytty aluevaltuustossa 21.11.2022.

Lue lisää organisaatio- ja johtamisrakenteesta

HYVÄEP-tiedotuslehti jaettu kotitalouksiin

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue on tuottanut alueensa asukkaille suunnatun HYVÄEP-tiedotuslehden. Lehti on jaettu eteläpohjalaisiin kotitalouksiin viikolla 46. Aikakauslehtityyppinen, 24-sivuinen tiedotuslehti esittelee hyvinvointialueen palveluita sekä eri alojen ammattilaisia ympäri maakuntaa. Ääneen pääsevät myös palvelujen käyttäjät. Voit lukea lehden myös sähköisesti!

Mitä mieltä olit HyväEP-tiedotuslehdestä?

Vastaamalla palautekyselyyn autat meitä kehittämään Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen viestintää ja tiedottamista. Kyselyyn vastaaminen vie noin 5–10 minuuttia. Halutessasi voit myös osallistua arvontaan. Arvomme 15.12.2022 mennessä yhteystietonsa jättäneiden kesken pienet tuotepalkinnot (10 kpl).

Lue HyväEP-lehti sähköisesti
Vastaa palautekyselyn

Yrittäjät voivat hakeutua palvelusetelituottajiksi hyvinvointialueelle

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueella palveluseteli tulee käyttöön 1.1.2023 alkaen ikäihmisten ympärivuorokautiseen palveluasumiseen, säännölliseen kotihoitoon ja lääkinnälliseen kuntoutukseen (fysioterapia, lymfaterapia, toimintaterapia ja puheterapia).

Palveluntuottajien haku on auennut PSOP-palvelusetelijärjestelmässä 17.11.2022. Palvelusetelituottajaksi hakeutuminen on siitä eteenpäin jatkuvasti avoinna, ellei hyvinvointialue myöhemmin toisin päätä.

Lue lisää
Lisätietoa PSOP-palvelusetelijärjestelmästä ja ohjeista

Hyvinvoiva Etelä-Pohjanmaa -hanke sai valtionrahoituspäätöksen

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue on saanut kestävän kasvun ohjelman mukaisen hankerahoituspäätöksen. Hyvinvoiva Etelä-Pohjanmaa -hanke sai tulevalle hankekaudelle vuosille 2023–2025 rahoitusta 9,5 miljoonaa euroa.

Rahoitus tullaan kohdistamaan koronapandemian aiheuttaman hoito-, kuntoutus- ja palveluvelan purkuun huomioiden etenkin haavoittavassa asemassa olevat kohderyhmät. Hoitoon pääsyn edistäminen, ennaltaehkäisyn vahvistaminen sekä digitaalisten ratkaisujen hyödyntäminen tulevat olemaan hankekauden päätavoitteet.

Sote-palvelut jatkuvat Kuusiokunnissa Kuusiolinnan tuottamina

Perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon palvelut jatkuvat tammikuussa 2023 Kuusiokunnissa pääosin entisellään. Palvelut tuottaa Kuusiolinna.

Kuusiokuntien alueella − Alavudella, Kuortaneella, Soinissa ja Ähtärissä − sosiaali- ja terveyspalvelut on tuottanut Kuusiolinna Terveys Oy vuodesta 2016 alkaen. Alueen viranomaistoiminnasta on vastannut Kuusiokuntien sosiaali- ja terveyskuntayhtymä, KuusSote.

Lue lisää

Pujahda blogien maailmaan

Asiantuntijat kertovat sote-hankkeissa tehtävästä kehittämistyöstä säännöllisesti ilmestyvissä blogikirjoituksissa. Aiheina ovat olleet mm. työkyvyn tuen tiimit osana sote-keskusta, vanhustensuojelu hyvinvointialueella sekä miksi palautteen antaminen on niin vaikeaa.

Lue lisää

Rauhallista joulunaikaa!

NettisivutFacebookTwitter ja Instagram – seuraa meitä!

Tilaa tai peruuta ajankohtaiskirje