Etelä-Pohjanmaan vammaissosiaalityön klubi ti 31.5.

Etelä-Pohjanmaan vammaissosiaalityön klubi
Teema: Vammaisten ihmisten osallisuus – hyvinvointialueen toimivat vammaispalvelut osallisuuden mahdollistajina
Aika: Tiistai 31.5.2022 klo 12.00–15.30
Paikka: Teams
Tavoite: Vammaissosiaalityön klubissa annetaan tila ja mahdollisuus:

  • pysähtyä ajankohtaisen vammaissosiaalityön tiedon (tutkimus-, asiantuntija- ja kokemuksellinen) äärelle
  • ammatilliselle kehittymiselle
  • kumppanuuksien rakentamiselle
  • järjestöjen osaamisen hyödyntämiselle
  • hyvien käytäntöjen jakamiselle sekä alueellisesti että valtakunnallisesti
  • yhteiselle kehittämiselle teemallisten iltapäivien & tutkivaa kehittämistä hyödyntäen

Kohderyhmä: E-P:n alueen kuntien/kuntayhtyminen vammaissosiaalityöntekijät (ml. johtavat sosiaalityöntekijät) ja sosiaaliohjaajat, terveyssosiaalityöntekijät, Eskoon sosiaalityöntekijät ja sosiaaliohjaajat, vammaisjärjestöjen aluetyöntekijät.

Sitovat ilmoittautumiset pyydetään ti 24.5.2022 mennessä tämän linkin kautta.

Lisätietoja:
Anne Viita, sosiaaliasiamies, SONet BOTNIA, anne.viita@seamk.fi
Hanna Lahti, järjestöasiantuntija, Invalidiliitto ry, hanna.lahti@invalidiliitto.fi