Eteläpohjalaiset kaipaavat lisää ravitsemusterapeutin palveluita

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen ravitsemusterapiapalveluiden valmistelu on hyvässä vauhdissa. Marras-joulukuun aikana alueen asukkailla, kuntien eri toimialojen ammattilaisilla, järjestöillä sekä kuntapäättäjillä ja johtavilla viranhaltijoilla oli mahdollisuus vastata kyselyyn ja kertoa näkemyksiään ravitsemusterapiapalveluiden tarpeesta.

Vastausten perusteella sekä asukkaat että alueen ammattilaiset toivoivat alueelle lisää ravitsemusterapeutin lähi- ja etävastaanottopalveluita sekä ravitsemusterapeutin asiantuntijapalveluita”, sairaanhoitopiirin Perusterveydenhuollon ja terveyden edistämisen yksikkö Aksilan kehittämissuunnittelija Riikka Suorajärvi-Bron kertoo.

Eniten kunnissa nähtiin tarvetta ravitsemusterapeutin vastaanotolle lähipalveluna. Sen koki tarpeelliseksi noin kahdeksan kymmenestä vastaajasta. Toiseksi nousi ravitsemusterapeutin vastaanotto etäpalveluna, jonka koki tarpeelliseksi yli seitsemän kymmenestä vastaajasta. Alueen asukkaista yli puolet näkivät tarpeellisiksi myös ravitsemusterapeutin chat-palvelun, puhelinajan ja ryhmäohjauksen lähipalveluna.

”Vastaajat kokivat etäpalvelut hyvinä vaihtoehtoina nykytekniikan hallitsijoille, mutta lähipalvelut tulee myös turvata henkilöille, joilla ei ole osaamista tai mahdollisuutta asioida etäyhteyksillä”, Suorajärvi-Bron kertoo.

Ravitsemusterapeutin asiantuntijapalveluista eniten alueella nähtiin tarvetta koulutuksille ja materiaaleille. Nämä koki tarpeellisiksi noin kahdeksan kymmenestä vastaajasta. Yli puolet vastaajista koki tarvetta myös ravitsemusterapeutin asiantuntijatuelle, kuten työryhmiin osallistumiselle, sekä viestinnälle ja tiedottamiselle.

”Vastaajat toivoivat, että hyvinvointialueen ravitsemusterapiapalveluiden suunnittelussa kiinnitettäisiin huomiota kaikkien ikäryhmien ennaltaehkäiseviin palveluihin sekä erityisesti lasten, nuorten ja ikääntyneiden matalan kynnyksen palveluihin”, Suorajärvi-Bron tarkentaa. Myös palveluista tiedottaminen ja luotettava ravitsemusviestintä koettiin tärkeiksi.

Kyselyihin vastasi yhteensä 123 henkilöä.

Lisätietoja:

Riikka Suorajärvi-Bron
Kehittämissuunnittelija
PTH-TE-yksikkö Aksila
p. 050 474 3887
riikka.suorajarvi-bron@epshp.fi

Soili Alanne
Johtava ravitsemusterapeutti                          
Ravitsemusterapiayksikkö
p. 050 474 4092
soili.alanne@epshp.fi