Haemme kuntoutuksen suunnittelijaa/asiantuntijaa

Tulevaisuuden sosiaali-ja terveyskeskus -hankkeessa on avoinna

Kuntoutuksen suunnittelijan/asiantuntijan määräaikainen toimi ajalle 1.3.2022–31.12.2023.

Toimialueena on koko Etelä-Pohjanmaa. Aloitusajankohdasta voidaan neuvotella.

Tehtävä sijoittuu Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -hankkeen kokonaisuuteen, sisältönä on mm. kuntoutuksen uudistamisen toimintasuunnitelma vuosille 2020–2022

Kuntoutuksen suunnittelijan/asiantuntijan tehtävänä on toteuttaa Etelä-Pohjanmaa tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman palvelujen uudistamiseen tähtäävää kokonaisuutta yhteistyössä hankkeen kehittäjien ja alueen muiden valtionavustushankkeiden toimijoiden kanssa. Yksi tehtävä on laatia valtakunnalliset kuntoutukseen pääsyn kriteerit, jotka ohjaavat kuntoutuspalveluihin ohjaamisessa ja selkeyttävät vastuita eri palveluissa ja varmistetaan katkeamattomat kuntoutuspolut sekä sosiaalisen ja psykososiaalisen kuntoutuksen yhtenäiset prosessit ja toimintamallit.  Työ tehdään yhteistyössä Etelä-Pohjanmaan kuntien henkilöstön, hyvinvointialueen valmistelun sekä muiden sidosryhmien kanssa; ml. järjestötoimijat ja kokemusasiantuntijat.

Hakijalta edellytetään sosiaali- tai terveysalan korkeakoulututkintoa, sote- ja kunta-alan tuntemusta, kokemusta itsenäisestä projektityöskentelystä peruspalveluiden kehittämisessä sekä kehittämisinnostusta, yhteistyökykytaitoja ja innovatiivisuutta. Hyvät tietotekniset ja kirjalliset taidot ja kyky etäfasilitointiin ovat eduksi tehtävää toteutettaessa.

Palkkaus STM:n myöntämän valtionavustuksen ja ohjeiden puitteissa.

Hakemukset ke 23.2.2022 klo 15 mennessä Kuntarekryn kautta (työavain 413795), linkki hakulomakkeeseen.

Lisätietoja: hankejohtaja Tytti Luoto tytti.luoto@seinajoki.fi, p. 050 591 1741