Hyvä elää Etelä-Pohjanmaalla – alueellinen hyvinvointikertomus ja -suunnitelma on valmistumassa

Etelä-Pohjanmaalla on hyvä elää – ja täällä elää hyvä.

Etelä-Pohjanmaan alueellinen hyvinvointikertomus 2021 ja suunnitelma 2022–2025 on valmistumassa. Se on strateginen asiakirja, joka kokoaa alueellisesti tietoa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen aihepiireistä. Kuntakohtaista tietoa on koottu erikseen julkaistaviin hyvinvoinnin kuntakortteihin. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä hyvinvointialueella säädetään sosiaali- ja terveydenhuoltoa koskevan järjestämislain 7 §:ssä. Sen mukaan alueellinen hyvinvointikertomus ja -suunnitelma on laadittava valtuustokausittain. Raportointi aluevaltuustolle tapahtuu vuosittain.

Etelä-Pohjanmaan alueellinen hyvinvointikertomus ja -suunnitelma on laadittu laajassa yhteistyössä asiantuntijoiden ja asukkaiden kanssa. Alueellisen hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman lähtökohtia ovat olleet rohkeus, konkreettisuus ja selkeys. Kivijalkana on ollut tutkittu tieto alueen hyvinvoinnin tilasta.

”Hyvä elää Etelä-Pohjanmaalla – Etelä-Pohjanmaan alueellinen hyvinvointikertomus 2021 ja suunnitelma 2022–2025”  julkaistaan lausunto- ja hyväksymiskierrosten jälkeen.

Etelä-Pohjanmaalla on paljon hyvää! Mutta meillä on myös hyvinvointia ja terveyttä heikentäviä tekijöitä, joihin voimme yhdessä vaikuttaa.

Juha Vuorijärvi
juha.vuorijarvi@epshp.fi
hyvinvointikoordinaattori, Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Kuva: ©Seinäjoen kaupunki